NYHET5 januari 2021

Skärp reglerna mot osund konkurrens

Osund konkurrens mot privata företag från den offentliga sektorn är ett växande problem. Svenskt Näringsliv föreslår i en rapport preciseringar av lagstiftningen för att mer effektivt kunna motarbeta problemet. Detta lär välkomnas i Västerås där var femte företag upplever osund konkurrens från kommunen.

Björn Carlsson driver bland annat Västerås officersmäss är en av företagarna i Västmanlands som upplever konkurrens av skattefinansierad verksamhet.
Foto: Robert Leonardi

I Västerås kommun upplever 19 procent av företagen att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet, enligt Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet. Det är över rikssnittet. Mest utsatta i Västerås upplever sig branscherna besöksnäring, transport samt vård och omsorg vara.

Svenskt Näringsliv har tidigare intervjuat Björn Carlsson som driver bland annat Västerås officersmäss.

– Jag tycker att det offentliga har ett ansvar att se till så att det blir konkurrens på lika villkor och funderar över vilka deras uppgifter bör vara. Idag är mina största konkurrenter beträffande den kulturella delen kommunen och regionen samt annan skattefinansierad verksamhet såsom konserthuset, teatern, Växthuset och Culturen, sade Björn Carlsson då.

Svenskt Näringsliv vill se skarpare lagstiftning

Stefan Sagebro, Svenskt Näringslivs expert på osund konkurrens och statsstöd, berättar att det i synnerhet är små företag som drabbas av osund konkurrens.

Stefan Sagebro hoppas att Svenskt Näringslivs förslag av preciseringar av lagstiftningen för att mer effektivt kunna motarbeta problemet med osund konkurrens.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Svenskt Näringsliv får regelbundet frågor från privata företag som upplever osund konkurrens från kommun och stat. Problemet är mer utbrett än vad många tror. Enligt en undersökning från Konkurrensverket är var femte privat företag drabbat. Det är dock bara ett av tio drabbade bolag som vänder sig till Konkurrensverket för att få upprättelse, säger Stefan Sagebro.

Stefan Sagebro berättar att Konkurrensverkets möjligheter att driva dessa frågor i domstol har försämrats, vilket är anledningen till att Svenskt Näringsliv har presenterat förslag till skärpningar av lagstiftningen.

– När de nya reglerna mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet trädde i kraft 2010 fick de en väldigt positiv effekt, vilket inte minst märktes i Svenskt Näringslivs undersökningar av lokalt företagsklimat. Efterhand har dock domstolarna börjat anlägga ett alltför snävt perspektiv på konkurrens, vilket har lagt en orimligt stor bevisbörda på Konkurrensverket. Detta har fått till följd att myndigheten tvingas lägga ner mer tid på varje fall och därmed prioritera bort inkomna tips och klagomål. Vi hoppas att detta kan förbättras med hjälp av våra förslag, säger Stefan Sagebro.

Konkurrens från offentlig sektor/osund konkurrensOSUND KONKURRENS.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist