NYHET17 februari 2021

Svagt nuläge i Västmanlands ekonomi, men ljusare framtidsutsikter  

Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt låg i Västmanlands län. Men framtidsutsikterna har ljusnat betydligt. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagarpanel.

Sverige har lyckats undvika de värsta katastrofscenarierna och fallet i BNP är hittills lägre än i många jämförbara länder, säger Kristin Lahed, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västmanlands län.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Fler än vart tredje företag i Västmanlands län uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan. Nästan vartannat företag svarar att produktion/försäljning är lägre än för sex månader sedan 

Samtidigt ser många företag ett ljus i tunneln. Fler företag svarar att den närmaste sexmånadersperioden kommer att innebära ett förbättrat läge när det gäller antal anställda, investeringar samt produktion/försäljning.  

– Vi ser att krisstöden har haft effekt. Sverige har lyckats undvika de värsta katastrofscenarierna och fallet i BNP är hittills lägre än i många jämförbara länder, säger Kristin Lahed, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västmanlands län.

Trots det är det fortfarande tungt på många håll. Flera välkända och annars livskraftiga aktörer inom besöksnäring och handel har redan gått omkull i Västmanland. Därför uppmanar Kristin Lahed politikerna på både lokal och nationell nivå att hjälpa företagen övervintra krisen.

– Krisen är inte över än. Den fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut.

Ett akut problem är att stöden till företagen inte når fram i tid.

– Därför är det helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr vittnar många företagare i länet om att stöden är administrativt svåra att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta snabbt förbättras finns en stor risk för ännu fler konkurser och uppsägningar innan ekonomin vänder, säger Kristin Lahed.

Konjunkturen
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist