Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 januari 2019

Tydlighet avgörande för transportbranschens miljöarbete

Våra transporters påverkan på miljön är ett ständigt aktuellt politiskt samtalsämne. Även inom branschen ligger stort fokus på hållbarhetsarbetet. Det vill Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, lyfta fram. Samtidigt har de redan kommit långt, menar hon. Redan i dag körs 80 procent av bussarna på förnybara drivmedel.

Foto: Poppe, Cornelius
"Vi har inga svar på hur vi med förbud mot både PFAD och grödor ska klara av försörjningen av biodrivmedel", säger Anna Grönlund.
Foto: Transportföretagen

– De närmaste fem åren kommer nästan all kollektivtrafik att upphandlas på nytt. Genom dialog med de offentliga beställarna vet vi att många diskuterar kravställningen kring elektrifiering. Till år 2030 kommer vi i städerna att se fler elektrifierade batteribussar och depåladdning. I den mer långväga busstrafiken och inom turistnäringen blir det snarare fråga om att köra på olika typer av syntetisk diesel eller med elhybrider.

Tillgången på biodrivmedel är en avgörande faktor, menar Anna Grönlund. Och oroas samtidigt över att det finns flera förslag som i värsta fall kan leda till att bussar som i dag körs på förnybara drivmedel tvingas återgå till att köras på fossilbaserade drivmedel. Den tidigare regeringen antog exempelvis ett lagförslag som förbjuder syntetisk diesel från icke spårbara restprodukter – exempelvis från palmoljeproduktion, PFAD.

– Det pågår en välgrundad diskussion om palmolja och givetvis är detta ett område som man behöver titta närmare på. Samtidigt blir det väldigt ologiskt när man förbjuder användning av restprodukten samtidigt som palmoljan fortfarande får användas inom till exempel livsmedelsindustrin, säger Anna Grönlund.

Tillgången på biodrivmedel riskerar också att försämras ytterligare i och med att det på EU-nivå pågår en diskussion om att förbjuda syntetisk diesel framställt från grödor.

– Vår miljödebatt skiljer sig mycket åt från den ute i Europa. I Sverige är vi glesbefolkade och har stora odlingsbara ytor, medan man i Europa inte har samma ytor. Det gör att debatten fokuserar mycket på upplevda faror med att odla biodrivmedel istället för mat på den tillgängliga åkermarken.

– Vi har inga svar på hur vi med förbud mot både PFAD och grödor ska klara av försörjningen av biodrivmedel. Svaret som vi har fått, bland annat från energiministern, är att ”det löser industrin och transportnäringen”. Det känns lite som att man ställer krav och samtidigt rycker undan mattan.

TransportMiljö och hållbar tillväxt
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist