NYHET15 juni 2020

Vi ställer inte in, vi ställer om

Den här krönikan var tänkt att handla om hållbarhet i en vidare mening. Men hållbarhet är ett ord som innefattar flera områden: miljö, resursanvändande, ekonomiska och sociala frågor. I och med den pandemi som nu sveper över världen är jag övertygad om att hållbarhet än mer kommer att vara i fokus.

"De är företagen som ser till att vi alla har ett jobb att gå till alldeles oavsett om det är i privat eller offentlig sektor", skriver Kristin Lahed.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Hållbarhet kombinerat med nya innovationer kommer att vara lösningen på många av de problem vårt samhälle står inför. Därför känns det tryggt att så många av våra företag i Sverige redan ställt om, ligger i bräschen och satsar enorma summor på forskning och utveckling inom detta område.

Pandemin har satt både oss, våra anhöriga, vår välfärd men också våra företag under hård press.

Det har nog inte undgått någon hur antalet varslade, antalet korttidspermitterade och antalet konkurser ökat den senaste tiden. Butikslokaler, restauranger, gym och hårsalonger gapar tomma, taxibilar står stilla. Ja, livet har i stora delar blivit lite svårare och lite tristare.

Kraftigt krympande intäkter, leveransproblem och sjukfrånvarande personal har varit några av de fenomen som drabbat näringslivet i coronakrisens spår. Regeringen med stödpartier har agerat snabbt och många gånger i samråd med Svenskt Näringsliv infört flera stödpaket, vissa mer uppskattade än andra. Det gäller nu att ge möjlighet till så många företag som möjligt att övervintra. Ekvationen är enkel: utan företag inga skatteintäkter, utan skatteintäkter ingen välfärd.

Men pandemin handlar inte bara om siffror. Jag ser ett samhälle som på ett imponerade sätt ställt om. Akutsjukvårdkapacitet som utökats, anställda inom vård- och omsorg som så imponerade möter pandemin. Civilsamhället som ställer upp, samlar in medel, tillverkar skyddsutrustning, bjuder vårdanställda på luncher. Runt om i Västmanland myllrar det av kreativitet. Företag berör mig med sin enorma omställningsförmåga, sitt driv till att hitta nya säkrare sätt att möta kunder. De ger hopp och kraft till alla oss som anpassat våra sociala kontakter, vår konsumtion och våra arbetsliv.

Även länets tio kommuner, som snabbt har infört åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet, förtjänar ett stort tack och erkännande. Just detta, att skapa goda ekonomiska förutsättningar, är en viktig del i ett hållbart samhälle. Genom goda villkor för företagen och deras medarbetare, såväl i kris som i lugnare tider, ger vi dem förmåga att fortsätta hålla i gång ekonomin, leverera välstånd och att säkerställa finansieringen av vårt samhälles framtida välfärd. De är företagen som ser till att vi alla har ett jobb att gå till alldeles oavsett om det är i privat eller offentlig sektor. Det är företagen som ser till att vi kan betala räkningar, som ser till att varor och tjänster finns och det är även de som gör livet lättare och roligare att leva.

Med en hållbar ekonomi har vi också muskler att hantera miljöutmaningar, social utsatthet och andra aspekter av hållbarhetsfrågan. Satsningar på företagsamhet och företagsklimat är således en satsning för ett hållbarare samhälle.

coronakrisenMiljö och hållbar tillväxt
Skriven avKristin Lahed
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist