Christina Riksén Krönika

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA I samhällsdebatten hör vi ofta att arbetsmarknaden är i ständig förändring. Det talas om att många av dagens yrken i framtiden kommer vara utbytta. Istället för att arbeta som montör, chaufför eller säljare kommer vi ha helt nya yrken. Vi kanske istället titulerar oss gig-manager, molnvakt, DNA-coach eller klimatrevisor? Även om denna bild är överdriven och tillspetsad har den en poäng, nämligen att arbetsmarknaden förändras oavsett om vi vill eller inte, och vi behöver förbereda oss.

Men att förbereda sig för framtidens arbetsmarknad kan tyckas paradoxalt. När vi inte vet hur framtiden kommer se ut, hur ska vi då kunna förbereda oss för den? Det finns nämligen ingen expert, oavsett kunskap eller insikt som med säkerhet kan säga hur framtidens arbetsmarknad kommer se ut. Men vi kan konstatera att morgondagens medarbetare går en spännande framtid till mötes.

Vii kan dock se långsiktiga trender och förbereda oss utifrån dessa. Nyligen presenterade Trygghetsrådet (TRR) rapporten Framtidens arbetsliv är här! Där redovisasett antal trender som förväntas ha stor påverkan på arbetsmarknaden. Det handlar om globalisering, digitalisering, urbanisering och automatisering. Slutsatsen i rapporten är, ironiskt nog, att människans unika kvaliteter kommer bli allt viktigare i en värld av digitalisering och automatisering.

Men trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden?

I tisdags arrangerade Svenskt Näringsliv en Arbetsgivardag där ett av seminarierna handlade om framtidens arbetsmarknad och morgondagens medarbetare. Föreläsningen, som var en av de mest välbesökta, innehöll en rad spännande framtidsspaningar och flera konkreta reformer för att förbereda Sverige för framtidens arbetsmarknad.

Bland annat presenterade Svenskt Näringsliv sin framtidsanalys med konkreta förslag. Det handlar om förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS), reformering av arbetsförmedlingen, en förändrad arbetslöshetsförsäkring samt större möjligheter till omställning och kompetensutveckling. Allt för att arbetskraften även i framtiden ska vara relevant.

Med andra ord handlar det alltså om att i grunden reformera ett regelverk som är designat för 70-talets arbetsmarknad och istället hitta nya sätt att tillgodose behovet av både anställningstrygghet för den anställde och flexibilitet för arbetsgivaren. En arbetsmarknad behöver skapas som tar hänsyn till att vi idag allt oftare byter jobb, att jobben förändras snabbare och att vi inte nödvändigtvis vill vara fast anställda utan kanske väljer att ”giga” som egenanställd.

Huruvida vi alla i framtiden kommer arbeta som gig-managers, molnvakter, DNA-coacher eller något helt annat får framtidens utvisa. Det enda vi kan säga med säkerhet är att arbetsmarknaden är i behov av breda strukturreformer för att klara framtidens utmaningar. Det är därför viktigt att man från politiskt håll är långsiktig och agerar här och nu - i morgon riskerar det nämligen att vara för sent.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.