NYHET25 oktober 2023

Jordskredet vid E6 - akuta åtgärder krävs för att säkra Sveriges transportsystem

En månad har gått sedan jordskredet vid E6 strax utanför Stenungssund, och konsekvenserna för näringslivet är redan kännbara. Avstängningen av vägen har hittills uppskattats kosta över 120 miljoner kronor i samhällsekonomiska förluster.

Foto: Canva

Normalt passerar 20 000 fordon sträckan varje dygn, med en blandning av godstransporter, personbilar och bussar. Kostnaden för att reparera E6-sträckan har uppskattats till en miljard kronor, men den samhällsekonomiska kostnaden är förmodligen minst dubbelt så hög. Enligt en rapport som WSP har tagit fram åt Svenskt Näringsliv beräknas kostnaden för de tidsmässiga förseningarna för både personer och transporter till minst 1,6 miljarder kronor per år. Varje vecka uppgår kostnaderna till över 30 miljoner kronor. Fyra veckor innebär därmed över 120 miljoner kronor i samhällsekonomiska kostnader och bortfall.

-      E6 fungerar som ett viktigt godsstråk för transporter till och från Norge och Göteborgs hamn, vilket gör avstängningen till ett allvarligt hot mot näringslivet, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv.

Staten lägger knappt 12 miljarder på vägunderhåll varje år. Det ska ställas i relation till det som redan är eftersatt vilket uppgår till över 70 miljarder för både väg och järnväg. Det innebär att underhållsskulden hela tiden växer. Det är stor risk att företag får räkna med kostsamma förseningar och produktionsbortfall.

-      Vi behöver bättre kunskap om infrastrukturens tillstånd och åtgärda underhållsskulden. E6 är ett aktuellt exempel, men runt om i landet riskerar andra vägar och järnvägar att stängas av till följd av bristande underhåll eller extremväder. Företagen måste kunna lita på transporterna, avslutar Rudolf Antoni.

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist