NYHET21 februari 2020

En pusselbit för en ljusare framtid

Svenskt Näringsliv verkar för att fler ska kunna starta, driva och utveckla företag. Det är en förutsättning för att det även i framtiden ska finnas finansiering för vår gemensamma välfärd, det är en förutsättning för att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och spännande jobb för kommande generationer och det är en förutsättning för att vi ska hitta lösningar på våra stora samhällsutmaningar som exempelvis integration, miljö och klimat.

Under den gångna veckan har mycket av min tid lagts på framtidens entreprenörer. Det är nämligen högsäsong och slutspurt för Ung Företagsamhet (UF). Under läsåret 19/20 har 33 700 gymnasieelever över hela landet fått prova på hur det är att starta upp och driva ett företag inom ramen för Ung företagsamhet. Drygt 5 500 av dessa finns i Västra Götaland. Som företrädare för Svenskt Näringsliv, som en gång i tiden var med och grundade UF, kan jag inte vara annat än stolt och glad över att se vilket fantastiskt arbete som görs och vilka fantastiska ungdomar vi har. I år sitter jag med i juryn för både Årets UF-företag och Årets affärsplan i UF Göteborg. Jag måste säga att det är hoppfullt och upplyftande att se hur kreativitet och driv går sida vid sida med samhällsengagemang och miljötänk hos framtidens entreprenörer.

Dessvärre är det allt för få elever som ges möjligheten att få bekanta sig med Ung Företagsamhet. Idag hänger det mycket på enskilda skolors och lärares engagemang vilket skapar ett ojämlikt system som inte gynnar mångfalden hos framtidens företagare. Alla framgångsrika företag har en gång varit små och nystartade. Förutsättningarna för fler framgångsrika företag ökar om fler kan och vågar ta steget. Tänk vilka idéer och möjligheter vi går miste om för varje entreprenör som inte inser sin potential, som ser hinder istället för möjligheter, som inte utvecklar de kontakter som behövs och som inte vet vilka vägar man ska gå.

Den stora fördelen med UF-företagande är att eleverna ges möjlighet att testa entreprenörskap på riktigt. Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll. Det ger elever möjligheten att under ett läsår i gymnasiet starta och driva ett eget företag. Det är en viktig dörr att öppna oavsett vilken studieinriktning du har valt. Företagande och entreprenörskap finns i många former och forskning visar att de som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. Den möjligheten borde alla elever erbjudas. Om kursen entreprenörskap vore valbar på samtliga gymnasieprogram som individuellt val får alla elever samma möjlighet. Det vore en viktig pusselbit för en ljusare framtid både för den spirande entreprenören och för hela Sverige.

FredagskrönikaSvenskt NäringslivEntreprenörskap
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist