NYHET27 februari 2023

Lerum – kommunen med stora ambitioner

Så ska Lerum nå upp till målsättningen ”Sveriges bästa näringslivsklimat”. Intervju med Viktor Lundblad, ny kommunstyrelseordförande.

Viktor Lundblad, kommunstyrelseordförande Lerums kommun.Foto: Lerums kommun

Viktor Lundblad är sedan årsskiftet ny som kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun. Det nya kommunstyret har fastställt målsättningen ”att uppnå Sveriges bästa näringslivsklimat”. Svenskt Näringsliv har intervjuat Viktor Lundblad för att ta reda på vad som är på gång i Lerum och hur långt kommunen har kommit hittills.

Om fler företagsetableringar sker i kommunen behöver man kanske inte ta sig hela vägen in till Göteborg utan kan arbeta på hemmaplan.

Lerums plats i regionen

Viktor Lundblad kallar den nya målsättningen en tydlig ambitionshöjning för kommunen. Ambitionerna är högt satta i relation till sitt närområde och det är Viktor Lundblad väl medveten om. Viljan att skapa en attraktiv kommun är dock stor.

– Vår kommun måste ha bättre självförtroende. Vi har en slogan idag som heter “mer än du tror”. Jag vill byta ut den för den signalerar inte självförtroende. Göteborg kommer naturligtvis alltid vara navet i regionen. Men om vi kan skaffa bättre självförtroende tror jag att människor kommer söka sig till Lerums kommun för att det är här det kommer hända grejer, säger Viktor Lundblad.

Viktor Lundblad ser stora möjligheter för Lerum att få fler företag att etablera sig, och menar att kommunen inte ”endast” ska ses som en del av Storgöteborg.

– Det är inte en självklarhet att Lerums kommun ska vara en kommun där man endast är på fritiden, lämnar sina barn på förskolan eller skolan för att sedan åka in till Göteborg och jobba. Om fler företagsetableringar sker i kommunen behöver man kanske inte ta sig hela vägen in till Göteborg utan kan arbeta på hemmaplan.

Åtgärder för ett stärkt näringslivsklimat

En central del av kommunens ambitionshöjning gäller en utökad kontakt mellan kommun och näringsliv.

– I vår budget finns en formulering som lyder “vi ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar”. Vilket innebär att vi ska finnas till för våra företagare och kommuninvånare. Jag har personligen börjat ha möten med våra företagarföreningar varje vecka för att lyssna på vad de har att säga.

Den första kontakten mellan kommunen och nya företag är ett informationsutskick, men här ser Viktor Lundblad möjligheter till förbättring.

Vi kan inte förvänta oss att företagen ska kontakta oss utan vi måste finnas tillgängliga där de är verksamma.

– I dagsläget skickar vi ut ett välkomstbrev till nystartade företag i vår kommun. Det är bra, men det kan definitivt bli bättre. Vi kan inte förvänta oss att företagen ska kontakta oss utan vi måste finnas tillgängliga där de är verksamma. Vi har ett välkomstbrev men det följs inte upp sen. Vi måste arbeta mer uppsökande med den här typen av information.

En punkt på det nya styrets agenda handlar om att stärka samverkan med det lokala näringslivet i utformningen av yrkesutbildningar, för att utbildningarna bättre ska matcha kunskapskraven hos befintliga och framtida arbetsgivare.

En ytterligare del av kommunens nya ambitioner är att utveckla verksamhetsmark för företag på ett snabbt och smidigt sätt. Viktor Lundblad säger att detta tidigare har varit bristfälligt.

– Vi behövde bara för några veckor sedan säga nej till en företagsetablering för att vi inte kunde erbjuda den verksamhetsmark de ville ha. I förra veckan träffade vi Partille kommun för att gå vidare med en omfattande utredning om att utveckla ny verksamhetsmark mellan våra kommuner. Det kommer förhoppningsvis leda till tusentals framtida jobb i vår kommun.

Kommunen ska också vara flexibla i sina detaljplaner för att lokaler ska kunna anpassas när företagens behov förändras.

Helt nya områden är inte det enda som behövs för att företag ska kunna etablera sig. Viktor Lundblad ser redan bebyggd mark i kommunen som har goda chanser att utvecklas.

– Vi ser att vi har bra torg med goda förutsättningar, vi har bra förbindelser men vi har inte förtätat tillräckligt. Om vi inte förtätar i våra orter kan vi inte skapa ytterligare verksamhetslokaler för företagsetableringar. Vi går nu vidare med ett förtätningsprogram för våra centrala orter för att åtgärda detta.

I och med ambitionshöjningen följer synen att företagens välmående leder till kommuninvånarnas välstånd. Mycket är på gång i kommunen och tydliga mål är satta. Viktor Lundblad är medveten om utmaningarna som väntar men har nu goda möjligheter att arbeta för att förbättra näringslivsklimatet i sin kommun.

Skriven av: Isak Flink

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist