NYHET14 december 2020

Ny kommungranskning: Stora skillnader i handläggningstider och avgifter

Det finns stora skillnader i Västra Götaland när det gäller kommunernas service och förutsättningarna för företagande. Inte minst när det gäller handläggningstider och kostnader för tillsyn och olika tillstånd. Det visar en granskning som Näringslivets Regelnämnd, NNR utfört på uppdrag av bland annat Svenskt Näringsliv. 

På uppdrag av Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF, Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita har Näringslivets Regelnämnd, NNR, genomfört en stor granskning av regeltillämpningen i Västra Götalands kommuner. Fem områden som är särskilt viktiga för företagare har valts ut i granskningen; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Kring varje område redovisas hur handläggningstider och avgifter ser ut och skiljer sig bland kommunerna i området, samt hur utvecklingen sett ut sedan den senaste undersökningen 2016. 

Rudolf Antoni
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

— Den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Därför spelar det stor roll hur snabbt, enkelt eller krångligt olika processer fungerar. Självklart måste också avgifternas storlek upplevas som rimliga. Det har stor påverkan på det lokala företagsklimatet, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland 

142 000 kronors skillnad för ett identiskt bygglov  

Bygglov är ett tillstånd som både företagare och privatpersoner har efterenhet av att söka. Granskningen visar att handläggningstiderna i Västra Götaland kan variera med 9 veckor för ett identiskt företagsärende och avgiften, planavgift tillsammans med bygglovsavgift, varierar med hela 142 000 kronor i exemplet NNR använt sig av. Där ett industriföretag ansöker om ett bygglov för en tillbyggnad av en industrifastighet med 300 kvm. 

Enligt granskningen går det snabbast att få bygglovet i Karlsborg, Mark och Åmål där handläggningstiden endast är 1 vecka, medan man får vänta längst i Alingsås där det tar 10 veckor. Billigast är det i Tidaholm där den totala kostnaden uppgår till 23 000 kronor, medan ett företag i Vara får betala 165 000 för samma ärende.  

Det finns all anledning för kommunerna att titta på hur avgifterna kan skilja sig så mycket. Avgifterna ska motsvara arbetsinsatsen och det finns heller ingen naturlag som säger att det ska behöva vara olika långa handläggningstider i olika kommuner, utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet.

August Liljeqvist, NNR
Det finns all anledning för kommunerna att titta på hur avgifterna kan skilja sig så mycket
August Liljeqvist, sakkunnig på NNR som ansvarat för undersökningen.

Restauranger får vänta olika länge 

För en restaurang som behöver söka ett serveringstillstånd visar granskningen att det skiljer 11 veckor i handläggningstid mellan kommunerna i Västra Götaland. De kan även tvingas betala nästan dubbelt så mycket i avgift för en identisk ansökan. Snabbast går det att få tillståndet i Borås och Bollebygd, medan företagen i Lilla Edet och Tjörn får vänta 11 veckor längre. När det gäller avgiften så får en krögare betala en fast kostnad på 8000 kronor i 21 av länets 49 kommuner, medan man i Svenljunga får betala 15 840 kronor för samma tillstånd.  

— Besöksnäringen är en bransch som har det extremt tufft just nu. Dessutom är man i hög grad beroende av kommunernas hantering av tillsyn och olika tillstånd. Därför är det viktigare än någonsin att kommunerna är snabba och effektiva när det gäller typen av ärenden, menar Rudolf Antoni.   

Jämfört med motsvarande undersökning från 2016 så har flertalet kommuner i området höjt sina avgifter för de olika ärendena som företag behöva söka. Dessutom uppvisas stora skillnader när det gäller digitalisering, transparens och möjligheten att följa sina ärenden under processen. 

Vid en nyetablering säger sig exempelvis endast en tredjedel av kommunerna i landet kunna lämna ett besked om totalkostnaderna vid första kontakt med kommunen, eller åtminstone innan ansökningshandlingarna skickas in. 

 Många av våra lokala företag gör affärer över kommungränser. Då behöver det bli mer enhetligt, kostnadseffektivt och förutsägbart för företagen
Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland. 

— Vår förhoppning är att kommunerna ska se över tillämpningen av regler och snabba på hanteringen för att det ska bli mer enhetligt för näringslivet. Många av våra lokala företag gör affärer över kommungränser. Då behöver det bli mer enhetligt, kostnadseffektivt och förutsägbart för företagen, avslutar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland. 

För mer information kring resultatet, jämförelser mellan kommuner och information kring övriga områden som undersöktes. Läs mer här:  

Fyrbodal:

https://media.kommungranskning.se/NNR-Lanspresentation-VGR-Fyrbodal.pdf

Göteborgsregionen:

https://media.kommungranskning.se/NNR-Lanspresentation-VGR-Goteborg.pdf

Sjuhärad:

https://media.kommungranskning.se/NNR-Lanspresentation-VGR-Sjuharad.pdf 

Skaraborg:

https://media.kommungranskning.se/NNR-Lanspresentation-VGR-Skaraborg.pdf

Eller ta del av en webbsändningar där underlaget presenteras här: 

https://www.kommungranskning.se/#lanspresentationer

Om undersökningen: 

Näringslivets Regelnämnd NNR, har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu den fjärde undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det fem områden som granskats; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. För att kunna jämföra kommunerna med varandra har NNR konstruerat fiktiva exempel utifrån vilket frågorna ställts, formulerat enligt nedan: 

Bygglov: Frågorna avser en ansökan från ett företag om bygglov för en tillbyggnad av en industrifastighet med 300 kvm. Fastigheten angränsar till ett bostadsområde med 50 småhus. Lovet följer gällande planbestämmelser och ska behandlas enligt plan- och bygglagen. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Inga komplicerande faktorer finns.

 Serveringstillstånd: Frågorna avser en restaurang/restaurangverksamhet som omsätter alkohol för 1 775 000 kronor per år. Öppet till 02.00. Restaurangverksamheten är nystartad. Om en restaurang med sådan omsättning inte finns inom kommunen, gör en teoretisk uppskattning och besvara frågorna som om en sådan restaurang hade funnits. 

regeltillämpiningkommungranskningNäringslivets regelnämnd NNR
Skriven avAnton Bichler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist