Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 december 2017

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.

Foto: Tobias Andersson

Sedan början av 1970-talet har TEKO tillsammans med oss medlemsföretag i den svenska textilindustrin arbetat aktivt med miljö- och energifrågor – ofta i nära samarbete med myndigheter. Detta arbete har lett till att vi varit tidiga med att fasa ut många farliga kemikalier, lyckats sänka energi- och vattenförbrukningen i produktionsprocesser och arbetat framgångsrikt med avloppsfrågor och textilt produktionsspill. Detta arbete fortsätter och har glädjande nog bidragit till att vi på senare år sett en återhämtning av vår industri.

Men nu finns ett lagförslag om användning av vatten som riskerar hela den livskraftiga och hållbara textilproduktion som finns i Sverige. Förslaget skulle innebära att tusentals svenska jobb hotas och att textilproduktionen förflyttas till den internationella marknaden där miljökraven många gånger är betydligt lägre och mer oklara. Och inte bara textilbranschen hotas. I Miljö- och energidepartementets förslag införs en stoppregel som medger att alla verksamheter som påverkar vatten kan stoppas, till exempel bostadsbyggande, avloppsrening, infrastruktur, förnybar energi och industriell utveckling, även om de inte medför någon ökad miljöbelastning.

I förslaget föreslås också en huvudregel som innebär att hela verksamheten ska prövas vid en ändring av densamma istället för att pröva delen som berörs, vilket skulle hämma textilindustrins utvecklingsmöjligheter.

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att EU kommissionen har riktat skarp kritik mot Sveriges sätt att genomföra det så kallade ramdirektivet för vatten. I Energiöverenskommelsen mellan regeringen och delar av oppositionen är man i breda ordalag överens om att Sverige ska leva upp till EU-rätten. Detta är en självklarhet men det aktuella förslaget är synnerligen olyckligt för vår industri, och många andra industrier.

Miljö- och energidepartementet har valt att diskutera lagändringar endast utifrån ett vattenkraftsperspektiv och särskilt hur den storskaliga vattenkraften ska kunna värnas. Konsekvenser för andra verksamheter tycks man ha varit mindre intresserad av. För textilindustrin, som använder vatten som ofta går vidare till kommunala avloppsreningsverk, blir problemen dubbla. Företagen träffas direkt av vissa regler, men även indirekt genom att också de kommunala avloppsreningsverken får problem med det nya lagförslaget.

Det går att möta både EU:s krav och samtidigt uppfylla Energiöverenskommelsen genom smärre förändringar i lagförslaget. Tillsammans kan vi bidra med konstruktiva förslag och föra dialog med alla intresserade samt höja kvaliteten i våra vatten.

Vår vision är en textilbransch som är innovativ och hållbar med stora möjligheter till affärsutveckling och där onödig användning av vatten, energi och kemikalier undviks, goda arbetsförhållanden föreligger, samt mängden textilavfall minimeras. Denna vision borde delas av våra lagstiftare. Det är först när man lyckas kombinera hållbarhet med ekonomiska incitament som textilbranschen liksom andra industrier och samhället i stort verkligen kan utvecklas.

Anne Ludvigsson
VD Ludvigson Invest AB Styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag

ArbetsgivarfrågorMiljö och hållbar tillväxtMiljörättSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist