NYHET19 december 2016

Produktion och investeringar har ökat – men inte antal anställda

I Västra Götaland är det är 39 procent av de svarande företagen som anger att de har högre produktion/försäljningsvolym nu jämfört med för ett halvår sedan. Samtidigt svarar 19 procent att produktionen/försäljningsvolymen är lägre. När panelen bedömer läget ett halvår framåt tror 41 procent på en ökad volym, övriga tror på oförändrad eller lägre volym. Det visar ny konjunkturprognos gjord av Svenskt Näringsliv.

Investeringarna har också ökat jämfört med för 6 månader sedan. 25 procent av företagen i Västra Götaland har högre investeringar idag jämfört med för sex månader sedan. 12 procent anger att investeringarna är lägre. 23 procent tror att investeringarna kommer att öka det kommande halvåret.

Även om det är fler som anger att både produktion och investeringar ökat har inte antalet anställda ökat. Det är i stort sett oförändrat antal anställda. 15 procent säger att det ökat, medan 16 procent anger att det minskat. Prognoserna för de kommande halvåret är också försiktiga. 18 procent anger en ökning, men sju procent anger att de bedömer att de kommer att minska antalet anställda.

- Det är positivt att panelen visar att både produktion/försäljning och investeringar ökar. Bekymmersamt dock att inte antal anställda ökar i samma takt. Det kan naturligtvis ha flera orsaker. Vi vet att många företag har svårt att rekrytera personal, den kompetens som krävs finns helt enkelt inte. En annan orsak kan vara att det finns överkapacitet i en del företag som innebär att man klarar en ökning i produktionen med befintliga medarbetare, säger Elisabeth Sandberg.

- Vi vet ju att det finns en oro bland många exporterande bolag med anledning av att återhämtningen i den globala ekonomin går trögt. Där kan ju också finnas en anledning till att man blir lite extra försiktig med att anställa, säger Elisabeth.

Svenskt Näringslivs företagarpanel är en internetbaserad undersökning som visar hur medlemsföretagen ser på konjunkturutvecklingen. I företagarpanel tillfrågas ett urval av medlemmarna, från respektive län i landet, om utvecklingen det senaste halvåret avseende produktion, investeringar och antal anställda samt en bedömning för de kommande sex månaderna. Undersökningen genomförs varje kvartal av Kantar Sifo.

Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel för fjärde kvartalet 2016 ligger förväntningarna om framtida tillväxt i produktion, sysselsättning och investeringar för riket som helhet strax under sina historiska genomsnitt. Detta bidrar till synen att de senaste tre kvartalens lugnare tillväxttakt i svensk BNP bedöms fortsätta in i 2017. Exporten får delvis draghjälp av en nedreviderad krona men detta motverkas av den allmänt tröga återhämtningen i global ekonomi, vars tillväxttakter har reviderats ned ytterligare.

Företagarpanelen

Syfte
Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor.

Målgrupper
3263 intervjuer (40% svarsfrekvens). Västra Götalands län: 496 intervjuer (37% svarsfrekvens).

Metod
Internetundersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel med hjälp av Kantar Sifo.

Tidsperiod
22 november – 8 december 2016

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist