NYHET23 maj 2022

Ray Metallfabrik: Det går bra för företaget men brist på arbetskraft riskerar att bromsa vår produktion

Trots dämpade framtidsutsikter går det bra för de västsvenska företagen. Många företag vill anställa, men har svårt att hitta personal.  

Johan Angerd, vd på Ray Metallfabrik. Foto: Ray Metallfabrik

Idag släpptes resultatet för Svenskt Näringslivs konjunkturundersökning för Västra Götaland. Det är överlag positiva siffror för näringslivet i länet. Förväntningarna på försäljning, produktion och investeringar dämpas något inför kommande halvår, men är fortfarande historiskt höga.

Förväntningarna på antalet anställda ökar för det kommande halvåret, men svårigheten att hitta personal är omfattande. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät angav 74% av de företag i länet som letar personal, att det varit svårt.

Det måste bli enklare att rekrytera nyanlända

Johan Angerd, vd på Ray Metallfabrik i Ljungsarp, bekräftar bilden. Företaget är verksamma inom biltillbehörsbranschen och tillverkar plåt- och stålrörsprodukter som används till bland annat avgassystem.

- Vi har slagit i kapacitetstaket och har haft en extremt hög efterfrågan de senaste två åren. Vi är en smal bransch och har på så sätt gynnats av den höga efterfrågan som kom i samband med pandemin. Vårt stora problem nu är kompetensbristen.

Företaget ställer inte krav på specifik utbildning vid anställning, men menar att det ändå är svårt att hitta personal. Att det blivit en akut brist på personal beror bland annat på en kombination av pendlingsavstånd till företaget i kombination med höga bränslepriser.

- De höga bränslepriserna har slagit hårt mot oss och resulterat i att många sagt upp sig för att kostnaden att pendla blivit för dyr. Med den höga efterfrågan måste vi ha personal för att kunna hålla tempot, det kan vi inte idag. Det gör att vi istället i värsta fall har leveranstider på upp mot ett år, berättar Johan.

För att lösa kompetensbristen efterfrågar han enklare rekrytering och bättre och snabbare svenskutbildning för nyanlända så att de snabbt kan komma i arbete.

- Det måste bli enklare att rekrytera nyanlända. I dagsläget är det för mycket byråkrati att få ersättningar, då orkar man till slut inte med det. Det måste finnas bättre sätt än det finns idag och de borde även vara till en lägre lönekostnad.

Förutom höga bensinpriser har företaget drabbats hårt av de ökade materialkostnaderna.

- Kostnaderna för till exempel plåt och stål var dyrt redan innan på grund av bristsituationen, men efter kriget i Ukraina har det blivit värre. Det är tyvärr priser som i slutändan faller på konsumenten.

Johan avslutar med att berätta att man nu börjar se indikationer på att materialkostnaderna kan vara på väg tillbaka, men att det har varit tufft.  

konjunkturLokalt FöretagsklimatKompetensförsörjning
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist