NYHET1 juni 2021

”Så kan kommunerna utveckla arbetet med information till företag”

Frågan om ”kommunens information till företag” får låga betyg. Det står klart när Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet presenterades den 25 maj. — ”Tyvärr upplever många kommuner att deras information försvinner i ”mediebruset”, konstaterar Wilhelm Walaker, praktikant på Svenskt Näringsliv som undersökt frågan vidare. 

Wilhelm Walaker, praktikant på Svenskt Näringslivs kontor i Västra Götaland.

Den 25 maj presenterades resultatet från Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. I enlighet med tidigare år är delfrågan ”kommunens information till företagen” ett område som får relativt låga betyg.

Wilhelm Walaker, som gjort praktik på Svenskt Näringslivs kontor i Västra Götaland, har genom en enkätundersökning med tillhörande intervjuer undersökt hur västsvenska kommuner arbetar med frågan, vad företag tycker är viktigt och hur arbetet kan utvecklas. 

— Kommunerna upplever att det är väldigt svårt att nå fram till företagen med sin information – jag hoppas att denna genomgång kan vara ett bidrag till att göra det enklare, berättar Wilhelm Walaker.

Enkätundersökningen skickads ut till kommunernas näringslivsansvariga i Halland, Jönköping, Värmlands och Västra Götalands län. Totalt svarade 51 kommuner på frågor om hur de arbetar med bland annat informationskanaler, organisation, uppföljning och företagsbesök.  

— Över 60 procent av de tillfrågade kommunerna svarade på enkäten. Det visar på ett stort intresse och en vilja bland kommunerna att utveckla sitt arbete vidare, menar Wilhelm.

— Resultaten visar att kommunerna i många fall arbetar på liknande sätt med information till företagen, men även att de har likande utmaningar. Det finns nog mycket kommunerna kan lära av varandra, fortsätter Wilhelm. 

Genomgången visar att många kommuner bedriver ett aktivt arbete med information – men som inte alltid får det genomslag man önskat.

— Trots ett aktivt arbete och ambitiösa strategier upplever tyvärr många kommuner att deras information försvinner i ”mediebruset”, konstaterar Wilhelm.

Undersökningen bland kommunerna visar att det ofta saknas verktyg och strategier för att mäta effekten av den information som kommuniceras ut.

— Man måste helt enkelt fokusera mer på att mäta effekten och följa upp sina informationsinsatser. Inte bara fokusera på innehållet. Här finns det stor utvecklingspotential, menar Wilhelm.

I sammanställningen presenteras även intervjuer med ett antal företagare, som fått ge sin syn på kommunernas arbete med frågorna.

— Företagen var tydliga med att det viktigaste för dem är att få snabba och tydliga svar när de väl kontaktar kommunen med frågor eller behöver hjälp. En företagares uppfattning av kommunens arbete med information baseras på alla de kontakter de har med kommunen. Inte bara den information som skickas ut från kommunen i olika kanaler, menar Wilhelm.

—Ett misstag många gör är att kommunicera för mycket eller för ensidigt. All information är inte relevant för alla företagare. Får man för mycket information urholkas också intresset, och risken ökar att företag då också missar relevant information, fortsätter Wilhelm.

I sammanställningen presenteras en rad olika förslag på hur kommunerna kan utveckla och effektivisera sitt arbete.

— Min förhoppning är att sammanställningen kan vara till hjälp och tjäna som inspiration i kommunerna, så att fler når igenom ”bruset” och fram till företagen, avslutar Wilhelm. 

Genomgången i sin helhet finner du längst ned på sidan.

Tre medskick från genomgången:

  • Kommunerna bör bli bättre på att mäta effekten av sin kommunikation
  • Företagen efterfrågar snabba och tydliga svar framför utskick av information från kommunen 
  • Företagen efterfrågar ett ”företagsperspektiv” på kommunens information 
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist