NYHET12 april 2022

Så rekryterar företagen i Västra Götaland 

Sju av tio företag i Västra Götaland har försökt rekrytera under senaste halvåret. Av dessa anser 74 procent att det varit svårt att hitta personal. Samtidigt växer nya rekryteringsvägar fram och de arbetssökandes personliga egenskaper spelar en allt större roll. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. 

Det går bra för många företag i Västra Götaland. Det finns stora behov av att rekrytera fler medarbetare för att fortsätta växa och utvecklas. Samtidigt svarar 74 procent av de företag i länet som försökt rekrytera att det varit svårt. Det är en ovanligt hög siffra om man jämför med hur det såg ut några år tidigare. Kompetensbristen och behovet av att rekrytera finns inom hela näringslivet och i hela länet.

Vad letar företagen efter? 

Den utbildningsnivå som företagen med rekryteringsbehov eftersöker är främst medarbetare från gymnasieskolans yrkesprogram. Drygt vartannat företag uppger att de letar efter den kompetensen. 36 procent av företagen anger att de söker medarbetare från Yrkeshögskola eller med eftergymnasial yrkesutbildning. Vart fjärde företag uppger att de inte kräver några särskilda krav eller förkunskaper.

Förutom specifika yrkeskunskaper lyfts rätt attityd, engagemang och ansvarstagande upp som de egenskaper som har störst betydelse vid en rekrytering. Förmågan att kunna arbeta självständigt och att vara serviceinriktad lyfts också som viktiga förmågor hos potentiella medarbetare.

- Många företag jag möter säger precis detta, att det viktigaste är att hitta någon med rätt inställning och viljan att lära och anstränga sig. Dessvärre vittnar många om att det är svårt att hitta personer med den rätta attityden idag, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Hur rekryterar företagen? 

Den vanligaste rekryteringsvägen för företagen i Västra Götaland, som försökt rekrytera under de senaste sex månaderna, är genom informella kontakter och nätverk. 70 procent av de tillfrågade anger denna väg som förstahandsval. Sociala medier är den näst mest vanliga.

Foto: Svenskt Näringsliv

Vad funkar? 

Undersökningen visar att informella kontakter och nätverk även är den rekryteringsväg som resulterat i överläget flest rekryteringar. En hel del medarbetare kommer till företagen genom sociala medier och rekryterings-/bemanningsföretag.

Foto: Svenskt Näringsliv

Arbetsförmedlingen är ett verktyg som relativt många företag använder, 38 % av företagen har försökt via den vägen. Samtidigt uppger endast 13 procent av dessa att det är en rekryteringsväg som lett till rekrytering.

– Företagen använder i allt större utsträckning andra mer effektiva rekryteringsvägar. För de som saknar etablerade nätverk blir det samtidigt allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det behövs nya metoder för att möta denna utmaning, säger Rudolf Antoni.  

Om undersökningen

Rekryteringsenkäten visar kompetensbehovet bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. De tillfrågade är slumpmässigt utvalda VD, ägare eller HR-ansvariga i Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv under november 2021. Totalt svarade 5696 företag varav 756 i Västra Götalands län.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist