NYHET16 maj 2024

Skarpt Läge lotsar framgångsrikt unga ut i arbetslivet

329 jobb på en dag. Genom den årliga jobb- och kompetensmässan och det dagliga arbetet med att coacha ungdomar har föreningen Skarpt Läge matchat hundratals unga talanger med ett stort antal arbetsgivare inom olika branscher.

Lotta Susanne Forsberg & Fredrik Karlsson. Foto: Skarpt Läge

Den utbredda kompetensbristen i Västra Götaland är ingen nyhet. För att kartlägga företagens behov och rekryteringsmönster genomför Svenskt Näringsliv kontinuerligt undersökningen Rekryteringsenkäten. Enligt den senaste regionala undersökningen uppger 6 av 10 företag, av de nästan 900 svarande, att de har försökt rekrytera under det senaste halvåret. Av dessa misslyckas en tredjedel av försöken.

Informella kontakter och nätverk, sociala medier, rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsering är viktiga rekryteringsvägar som används av de företag som faktiskt lyckas rekrytera. Undersökningen visar också att allt färre företag vänder sig till Arbetsförmedlingen, som vid sekelskiftet tidigare dominerade rekryteringsmarknaden. I stället sker den praktiska matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande i allt högre grad på den fria arbetsmarknaden, oftast utan inblandning från myndigheter. Ett exempel på detta är den ideella föreningen Skarpt Läge.

Drygt 1300 entusiastiska arbetssökande mötte ett stort antal arbetsgivare

Skarpt läge drivs av grundaren Lotta Susanne Forsberg och ordförande Fredrik Karlsson. Syftet med föreningen är att verka som en bro mellan unga vuxna och arbetslivet. Föreningens verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 16-30 år och riktar sig framför allt till unga som idag står långt från arbetsmarknaden. Genom coaching, kompetensutveckling och jobbmässor strävar föreningen efter att unga vuxna ska få en hållbar sysselsättning och möjlighet att bidra på arbetsmarknaden.

- Genom arbetet med Skarpt Läge har vi sett hur ungdomar som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden har fått möjlighet att blomstra och växa. Varje framgångsrik matchning är ett bevis på att vår insats gör verklig skillnad för individer och samhälle, säger Fredrik Karlsson, ordförande i föreningen Skarpt Läge.

Varje ung person som tar sina första steg in på arbetsmarknaden är inte bara en personlig framgång för individen, den är också ekonomiskt viktig för samhället i stort

En central del i arbetet med att lotsa ungdomar ut i arbetslivet är den årliga jobb- och kompetensmässan. Årets mässa som gick av stapeln på GöteborgsOperan den 5 mars slog alla tidigare rekord. Drygt 1300 entusiastiska arbetssökande mötte ett stort antal arbetsgivare som tillsammans erbjöd över 1600 spännande jobbmöjligheter inom varierande branscher. Resultatet blev 329 jobb. Under tioårsperioden 2014–2024 har Skapt Läges mässa genererat nästan 1500 jobb till en kostnad av ca 1400 kr per jobb.

- Att få vara med och påverka våra unga och deras framtid är en stor ynnest, särskilt när de hittar jobb och får direktkontakt med arbetsgivare. Våra ’Skarpa Unga’ tillför en ny dimension till vårt arbete och våra samarbeten skapar viktiga synergieffekter. Ungdomarna, vår framtid, ger mig hopp och energi. Alla människor behöver känna sig inkluderade och hitta rätt sysselsättning, säger Lotta Susanne Forsberg, grundare och initiativtagare av föreningen Skarpt Läge.

När de västsvenska företagen inte kan anställa hotar det konkurrenskraften och vår gemensamma välfärd. Arbetsförmedlingen förmedlar i snitt 2,5 jobb per år. Tänk vad fler privata aktörer skulle kunna åstadkomma med rätt stöd och finansiering för en bråkdel av pengarna. Det är dags att satsa på det som funkar och ger mätbara resultat.

- Varje ung person som tar sina första steg in på arbetsmarknaden är inte bara en personlig framgång för individen, den är också ekonomiskt viktig för samhället i stort. Skarpt Läge driver förändring och skapar möjligheter för människor att nå sin fulla potential, säger Christina Riksén, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv och som också är ledamot i Skarpt Läges styrelse.

KompetensförsörjningLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist