NYHET17 april 2023

”Vi har visat att ett jobb i industrin är något helt annat idag än tidigare”

Företagen i Bengtsfors ropar efter kompetenta medarbetare. Milt uttryckt. När pensionsavgångar börjat torna upp sig, samtidigt som en del nyetableringar stod och stampade, beslutade kommunen sig för att lägga in en högre växel och samverka med näringslivet kring kompetensförsörjning.

Foto: Canva & Bengtsfors kommun

– Jag skulle säga att det saknas medarbetare i alla branscher och på alla utbildningsnivåer, från underhållspersonal till ingenjörer. Det är helt klart ett tillväxthinder för oss, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivschef i Bengtsfors.

Bengtsfors är en traditionell industriort med fokus på papper och massa. Näringslivsenheten i Bengtsfors har i många år kartlagt och skapat en bild av behoven. Men nu när pensionsavgångarna börjat torna upp sig, samtidigt som en del nyetableringar stod och stampade, var det dags att lägga in en högre växel.

– Vi tog direktkontakt med företagen och ställde en konkret fråga: ”Hur vill ni att en industriinriktad utbildning ska se ut för att den ska passa era behov och för att ni ska kunna ta emot praktikanter?, säger Jeanette Lindh Svanqvist.

Duni nappade på utbildningen

Svaret blev en ettårig utbildning kallad Industri Bas där teori varvas med ett stort mått av praktik ute på de tiotalet företag som är med, allt för att skapa grundläggande kunskaper inom industriproduktion och industriteknik. Ett av de företag som nappade är Duni, som funnits på plats i kommunen sedan starten på 1940-talet och är en del av pappersindustrin i regionen. Marcus Martinsson är personalchef.

– Vi har stora pensionsavgångar de kommande åren och det är positioner som vi måste fylla. Satsningen från kommunen var precis vad vi saknat, särskilt som försöket att starta ett Teknikcollege i Dalsland gick om intet. Att vi också kunde vara närvarande i hela urvalsprocessen och sitta med i intervjuerna, gör att det är en fantastiskt bra modell för en utbildningssatsning som jag hoppas ska leva vidare.

Inledningsvis var tanken att den ettåriga vuxenutbildningen med 15 platser skulle snabbstarta i mars– april. Responsen blev dock så stor att starten sköts upp till efter sommaren för att de som ville vara med skulle ha möjlighet att avsluta pågående engagemang och ta steget.

– Upplägget, att vi haft intervjuer, introduktioner och studiebesök på olika företag som en del i hela sökprocessen, låt oss kalla det ett mjukare sätt att erbjuda en utbildning, har gjort att de som vill gå är verkligt motiverade. Och nästan hälften är kvinnor vilket är en framgång bara det. Jeanette Lindh Svanqvist håller med.

– Vi har visat att ett jobb i industrin är något helt annat idag än tidigare och långt ifrån de fantasier som i vissa fall lever kvar. Det gör i sin tur att de som nu ska vara med, de har viljan och det rätta drivet för att Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivschef i Bengtsfors Vi har visat att ett jobb i industrin är något helt annat idag än tidigare. vara med. Redan nu märks att de har blivit ambassadörer som kan berätta att jobb i industrin ger bra villkor och arbetstider och möjligheter att avancera. Dessutom är de rekryteringsbara direkt efter utbildningen.

Vill du läsa mer?

Svenskt Näringsliv tar fram guider för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Guiderna riktar sig till kommunala politiker och chefer som vill skapa bättre förutsättningar för nöjda företagare, nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter i sin kommun.

I rapporten ”Kompetensförsörjning – guide för lokalt företagsklimat” tittar vi närmare på hur kommuner kan arbeta med kompetensförsörjning och samverkan mellan skola och näringsliv för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.

KompetensKompetensförsörjningLokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist