NYHET27 september 2019

"Det är chefen som får det att hända"

Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?

Sofia Malmrud forskar om chefens roll i lönesättningen.

– Mycket forskning handlar om hur medarbetare påverkas av olika typer av lönesystem, men det handlar sällan om vad chefer och medarbetare faktiskt gör i själva processen trots att resultatet till stor del hänger på det.

– Min forskning handlar om det och jag har valt att lägga mitt krut på de lönesättande cheferna. Hur de upplever processen och vilka förutsättningar och utmaningar de har.

Vad är chefernas roll?

– Det är de som får det att hända. Det krävs en lönesättande chef för en väl fungerande individuell lönesättning. Trots att cheferna är så centrala spelare har de inte fått speciellt mycket uppmärksamhet. Det är självklart viktigt hur lönesystemen är utformade men det är minst lika viktigt att se till vad personerna i mitten faktiskt gör.

Varför är det här viktigt att studera närmare?

– I vissa fall kollektivavtal står det till och med att ”lönesättningen ska upplevas som rättvis”. Det finns ett stort fokus på vad medarbetaren i slutänden ska uppleva men inte lika mycket uppmärksamhet ägnas åt de som faktiskt får det att hända.

– Lönesättning är en chefsuppgift, men att det handlar så mycket om ledarskap tror jag inte att alla tänker på. Många ser det som en process med en början och ett slut men det är det inte. Där tar en årscykel vid.

Vad har du kommit fram till så här långt i din avhandling?

– Nu har jag kommit granska precis halvvägs. Avhandlingen ska innehålla tre studier och jag arbetar med två av dem nu. I den första studien har vi intervjuat chefer på fyra företag om hur de upplever sin roll i lönesättningen och vilka utmaningar de möter.

– I den andra studien undersöker vi hur chefer respektive medarbetare upplever lönerättvisan och vilka effekter en samsyn i upplevd lönerättvisa har för medarbetarens attityder och beteenden.

Vad hoppas du på att få fram?

– Jag hoppas att min forskning ska visa effekterna av hur det kan bli om man jobbar mycket med lönesättningen. Att min forskning kan generera kunskap om och belysa vad som är viktigt att tänka på för alla som har individuell lönesättning, och att den väcker tankar och reflektion. Vad är min roll som chef? Vad behöver jag göra som medarbetare?

LönebildningLönesättningForskningArbetsgivarfrågor
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist