Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET21 maj 2019

”Motivation kan inte köpas för pengar”

Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?

"Lönen påverkar men den är långt ifrån allt", säger Johan Thesslin.

Varför skrev ni den?

– Utgångspunkten är ett behov av att förena arbetet med lön med allt annat som en chef brottas med i vardagen. Lönen inte är den normala chefens största utmaning varje dag utan att det är något som tar mycket uppmärksamhet under en kort del av året, och som kostar mycket ångest. Vi ville skapa en bok som knöt ihop lönesättning med ledarskap.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi tänker att boken ska bidra till att skapa ett arbetsliv som utgår från vad vi behöver för att prestera. Där är lönen en del men det handlar lika mycket om sociala och psykologiska belöningar och förutsättningar. Vi vill ge fler chefer hopp genom att ge dem ett bra verktyg.

– Den är skriven både som en praktisk handbok inför lönerevisionen men också för att kunna tänka strategiskt på lite längre sikt.

Hur kan lönesättning vara ett bra verktyg?

– Lönen är en del av det som skapar förutsättningar för prestation – får vi ingen lön så går vi inte till jobbet. Individuell lönesättning är samtidigt en möjlighet att visa vad som är viktigt i verksamheten, att investera pengarna i de beteenden som ni vill se mer av.

– Vi märker tydligt den successiva förflyttningen från centraliserad till företagsnära lönebildning inom de flesta branscherna. Lönen blir ett verktyg när den utgår från det vi vill uppnå i verksamheten och bekräftar det som händer i vardagen. På så sätt får vi en större utväxling av medarbetarnas insatser.

– Men lönen kan samtidigt vara en av de starkaste signalerna när någon inte presterar. Är löneutvecklingen trots det god är det svårt för individen att förstå.

Vilket är den vanligaste missuppfattningen när det gäller lön och motivation?

– Att man kan köpa motivation för pengar. Det finns chefer som tänker att bara medarbetarna får lön så ska de prestera men så enkelt är det inte. Lönen påverkar men den är långt ifrån allt.

Har du något tips på hur chefer kan göra lönen till en större motivationsfaktor?

– Var nyfiken, ställ frågor, visa att du bryr dig i vardagen och belöna beteenden som du vill se mer av. I boken betonar vi att det är viktigt att inte bara belöna efter resultat utan att även efter beteende, och att chefen måste vara tydlig och transparent kring löneprocessen.

– Det finns också mycket en chef kan göra i tider av lönerevision som inte handlar om pengar. Att låta medarbetarna beskriva sin prestation är till exempel belönande i sig.

LönebildningLönesättningArbetsgivarfrågor
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist