NYHET13 oktober 2023

Svenskar positiva till kärnkraft och vindkraft

Svenskarna är positiva till att bygga ut både kärnkraft och vindkraft för att skapa rätt förutsättningar för klimatomställningen. Det framgår av en opinionsundersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Foto: Mostphoto

Drygt sju av tio svarande är positiva till en utbyggnad av kärnkraften som åtgärd för att minska klimatproblemen. För vindkraften är motsvarande siffra 63 procent. Dessutom anser 69 procent att kärnkraften tillför mer nytta än skada och 65 procent anser att vindkraftens fördelar överväger dess nackdelar.

Vi behöver prioritera klimatomställningen, även om det leder till att miljötillståndsprocesserna i Sverige blir mindre strikta, menar nästan sex av tio svenskar enligt Demoskops mätning. 21 procent anser däremot att vi bör ha mycket strikta miljötillståndsprocesser, även om det riskerar att försena klimatomställningen.

Kraftsamling elförsörjning och tillstånd
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist