LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 oktober 2009

Alla tjänar på migration

Migration är utveckling, utveckling är migration, så sammanfattar Bruce Jenks, assisterande generalsekreterare på UNDP den årliga rapport han just nu är i Sverige för att lansera. UNDP är FN:s globala utvecklingsprogram.

Rapporten visar att migration kan öka den mänskliga utvecklingen både för de som flyttar, för mottagarländerna och för de som stannar kvar på hemmaplan. De negativa konsekvenserna i mottagarländerna är överdrivna enligt rapporten, som har titeln ”Att övervinna hinder: Migration och utveckling”.

I rapporten uppmanar därför UNDP världens regeringar att minska hindren för migration.

Bruce Jenks lyfter fram den nya svenska arbetskraftsinvandringslagstiftningen som antogs för ett knappt år sedan som ett gott exempel på hur regeringar kan skapa förutsättningar för migration

– Det står helt klart att fördelarna med migration vida överstiger nackdelarna. Fördelarna för den enskilde migranten är ofta ökad inkomst, bättre hälsa och högre utbildning. Den plats personen flyttar till kan se fram emot en hårt arbetande person som ofta skapar fler arbetstillfällen på orten, att migranten tar jobb från den inhemska arbetskraften är en myt, säger han.

Omkring en miljard människor är migranter, de flesta flyttar inom länder eller mellan fattiga länder. Migration är en självklar del av den mänskliga historien och framtiden, a fact of life som Bruce Jenks uttrycker det.

UNDP manar med rapporten som underlag världens regeringar till reformer som syftar till att underlätta migration både mellan och inom länder med bland annat minskad byråkrati och lägre kostnader för den som migrerar.

Migration skapar en positiv spiral som det är ett mysterium att vi inte arbetat in i alla våra planer för utveckling lokalt och globalt. Landet eller regionen som personen lämnar får förutom pengarna som skickas hem också en del av all kunskap och som man får i sin nya omgivning, säger Bruce Jenks. Inte heller det kunskapsbortfall, ”brain drain” man brukar tala om att omfattande migration kan leda till, är ett reellt hot, enligt rapporten.

Man kan aldrig tvinga människor att stanna. Då är det är bättre att satsa på att utveckla den inhemska arbetsmarknaden så att den blir tillräckligt attraktiv. Denna utveckling sporras bland annat av att människor tillåts lämna och återvända med nya intryck och kunskaper.

– Det är positivt att Sverige, genom de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som infördes för snart ett år sedan, har gått i bräschen för ökad öppenhet. Vi är en liten nation och möjligheterna att kunna rekrytera människor med erfarenhet och kompetens från länder utanför EU har stor betydelse, även om inte så många kommit hittills. Framöver när arbetsmarknaden vänder, kan vi säkert räkna med att det blir fler som kommer, säger Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

ArbetskraftsinvandringIntegrationGlobaliseringIntegrationTillväxt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist