NYHET27 juni 2016

Dags att bygga vidare på EU:s styrkor

I kölvattnet av Brexit bör Sverige och likasinnade kliva fram och utveckla EU till den motor för tillväxt och välstånd den har potential att vara, skriver Sara Lowemark vid internationella sekretariatet.

Efter en lång och intensiv folkomröstningskampanj står vi inför det faktum att Storbritannien röstat för att lämna den Europeiska Unionen, ett så kallat Brexit. Det är ett hårt slag mot det europeiska samarbetet som riskerar att försvagas. Det är därför extra viktigt att vi som är kvar i unionen nu håller ihop och ser till att EU verkligen fokuserar på det som ger mervärde för medlemsstaterna, så att inte fler följer Storbritanniens väg. Ett försvagat EU gör oss alla till förlorare.

Att Storbritannien valt att lämna EU leder på kort sikt till stor politisk osäkerhet och oro i Europa. För Sveriges del, som har Storbritannien som sin fjärde största handelspartner, blir det ökad turbulens och osäkerhet i handeln. Den stora frågan är hur det påverkar EU som står för 70 procent av vår handel. Relationen med Storbritannien kommer fortsatt att vara viktig och det finns ingen anledning att införa hinder för handel och investeringar som ingen vinner på.

Utan Storbritannien ändras maktbalansen i EU så att frihandelsvänner och icke-euroländer förlorar en viktig allierad. Dessutom kan Brexit sätta igång eller stärka processer som undergräver EU i sin nuvarande form, med konsekvenser för stabilitet och tillväxt.

Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort vad EU-samarbetet hittills inneburit för Europa och Sverige. EU är inte bara det mest lyckade fredsprojektet utan även världens största integrerade ekonomi med över 500 miljoner invånare. Den svenska ekonomin är mer sammanlänkad med världsekonomin än någonsin tidigare. Svenskar kan bo, resa, studera, arbeta och pensionera sig var de vill i EU tack vare den inre marknaden.

I vår globaliserade värld är konkurrenskraft det enda sättet att säkra långsiktigt välstånd. Det är också det säkraste receptet att få stöd från medborgare och medlemsländer för EU-projektets fortlevnad. Det borde därför, med EU-kommissionens inriktning och den allmänna skepsisen mot ökad överstatlighet, finnas goda chanser att få gehör för att EU:s övergripande inriktning bör vara att stärka företagens och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens. Och omvänt att EU avhålls från att upprätta system och regelverk som hindrar länderna eller enskilda aktörer att bli mer konkurrenskraftiga. Vi måste därför se till att EU satsar på reformer som verkligen leder till ökad konkurrenskraft för Europa.

Sverige har stort förtroendekapital i Bryssel och ses av de flesta övriga medlemsstater som en god samarbetspart. Utan Storbritannien, så måste Sverige tillsammans med likasinnade kliva fram för att utveckla EU till den motor för tillväxt och välstånd den har potential att vara.

Vägen dit handlar om att bygga vidare på EU:s styrkor; mångfald av idéer och modeller genom att uppmuntra institutionell konkurrens snarare än att försöka stöpa alla i samma form, den inre marknaden genom att utveckla de fyra friheterna samt verka för frihandel och omvärlden.

Arbetsmarknad EUInternationell handel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist