NYHET15 december 2020

Därför går 16 000 anställda kurs i mångfald

Större civilkurage, modigare rekryteringar och fler kvinnor som söker sig till företaget. Det är resultatet av att Peabs alla anställda nu går en kurs i mångfald och likabehandling.

Höjningen av kompetens är drivkraften i Peabs förändringsarbete, enligt Peab . Medarbetare vågar säga ifrån vid överträdelser eftersom de vet att företaget agerar, och chefer vågar göra mer oortodoxa val när de rekryterar.
Foto: Daniel Ström

För fem år sedan insåg byggjätten Peab att något måste göras för att fler kvinnor och utlandsfödda skulle känna sig välkomna. Det som fick företaget att fatta beslutet att utbilda samtliga 16 000 anställda i mångfald och likabehandling var det praktikanterna från gymnasiets byggprogram skrev i sina utvärderingar – de gillade jobbet men inte kulturen.

– De sa att ”jag har valt helt rätt utbildning och tycker att det är jättekul men jag skulle aldrig rekommendera jobbet till min syster”. De tyckte att klimatet var för hårt och att värdegrunden inte var ok, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab.

På Peab är 13 procent av de anställda kvinnor, merparten i administrativa roller, och bland yrkesarbetarna är tre procent kvinnor. Båda siffrorna ligger något högre än branschgenomsnittet.

– Det är framför allt på hantverkarsidan och i produktionsledande roller som vi måste få till en förändring – där är det skevast.

”Medarbetarna säger att det är som att öppna ett fönster och släppa in frisk luft”, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab.

Även om inflödet av nyutbildade ingenjörskvinnor är bra så brottas Peab, liksom övriga byggföretag, med att de lämnar branschen innan de har hunnit växa och fått chansen att bli tunga chefer.

För att lösa det behöver företagen jobba på två fronter, konstaterar Maria Hernroth. Det ena handlar om att bredda rekryteringsbasen och våga rekrytera på ett annat sätt än vad man har gjort historiskt.

Där gör Peab en rad insatser. Allt från att höja kompetensen kring rekrytering till att driva tre egna gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogram som ger företaget möjlighet att påverka sin rekryteringspool. Insatser görs också för att ta in fler nyanlända.

Det andra spåret är att jobba med kulturen och ledarskapet. När en person kommer in i företaget måste kulturen vara sådan att man vill stanna, påpekar hon.

– Att med riktade insatser rekrytera nya grupper är en sak men den största utmaningen är att få alla medarbetare att känna att de är lika mycket värda, att de har samma rättigheter och möjligheter, och att de upplever att det finns en karriär för dem.

Peabs satsning innebär att alla medarbetare går en halvdags grundutbildning i form av en workshop där det diskuteras vad lagen säger, vad som står i företagets likabehandlingsplan och medarbetarnas civila ansvar.

– Sedan pratar vi väldigt konkret om vad man får göra och säga på en arbetsplats. Vi diskuterar utifrån konkreta case – om detta händer vad gör du då?

Hittills över 10 000 medarbetare gått utbildningen och det har varit mycket positiv, berättar hon.

– Medarbetarna säger att det är som att öppna ett fönster och släppa in frisk luft. Det är ju lätt att fastna i en jargong och ett beteende som ingen riktigt vet hur det uppstod.

Det är först när människor känner sig så trygga att de vågar ställa de dumma och obekväma frågorna som förändringen börjar
Maria Hernroth

Efter ett tag blev det tydligt att det även fanns behov av en utbildning för chefer och hr-personal.

Hr behövde stärka sin kompetens kring hur ärenden ska utredas och cheferna behövde stärka kompetensen kring arbetsgivaransvaret. Under utbildningen får de lära sig hur lagstiftningen ser ut, jobba med case och verkliga domar från arbetsdomstolen och diskutera hur det hade kunnat undvikas.

– Sådan här kunskap är inte bara ”nice to have”. Det kan ju också vara olagligt att göra fel och kosta en massa pengar men det var nästan ingen som visste det.

Det är just höjningen av kompetens som är drivkraften i Peabs förändringsarbete, betonar hon.

– Medarbetare är stärkta i att våga lyfta överträdelser, de vågar anmäla när saker händer, vågar visa civilkurage och säga till en kollega. Det har haft enormt stor betydelse.

Stundtals har diskussionerna varit tuffa men hon betonar samtidigt vikten av att utbildningarna är konkreta.

– Det är först när människor känner sig så trygga att de vågar ställa de dumma och obekväma frågorna som förändringen börjar. Det är de situationerna man vill åt.

Även om Peab fortfarande jobbar på att attrahera fler kvinnor till sin produktionsverksamhet så syns det tydlig att utbildningarna är ett stort steg i rätt riktning. Som att betydligt fler svarar positivt på frågor om likabehandling i medarbetarundersökningen. Fler medarbetarna uppger också att de mår bättre på jobbet och vågar säga till när de inte bli schysst behandlade.

– Det är klart att det ändå sker överträdelser någon gång i ett företag med 16 000 anställda men nu litar våra medarbetare på att vi agerar och tar hand om dem.

Kunskapshöjningen gör också att chefer vågar rekrytera modigare och göra mer oortodoxa val, enligt Maria Hernroth.

– Det här gör oss till en attraktivare arbetsgivare och vi ser att antalet kvinnor som söker sig till oss och till våra gymnasieskolor ökar försiktigt.

Tre tips:

  • – Håll det enkelt, koppla det till arbetsmiljön och var konkret. Jobba med riktiga fall och vardagssituationer för det är där utmaningarna finns.
  • – Skapa delaktighet. Se till att chefer och fackrepresentanter är med och driver frågorna och känner ett ägarskap.
  • – Se till att chefer och hr ha rätt kompetens för att klara av att hantera diskussionerna och alla frågor de får.

Jämställdhet och mångfaldLedarskapArbetsgivarfrågorPeab
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist