NYHET8 mars 2019

Fler kvinnor är chefer inom näringslivet

Mer än var tredje chef inom näringslivet är kvinna. Det är en fördubbling de senaste 20 åren och idag är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor som jobbar inom näringslivet i stort, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Näringslivet är i dag Sveriges största arbetsmarknad för kvinnor med ungefär 1,1 miljoner arbetande kvinnor. Det finns runt 147 000 chefer inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag och drygt 55 000 av dessa, 37,5 procent, är kvinnor. Det innebär att över en tredjedel av cheferna inom näringslivet är kvinnor. Chefspositionerna sammanfaller för första gången med hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort då antalet kvinnor som arbetar inom näringslivet är 38 procent.

– Vi kan konstatera att andelen chefer som är kvinnor nu är lika hög som andelen kvinnor i näringslivet. Andelen kvinnliga chefer ökar på alla chefsnivåer. Det är en positiv utveckling och en långsiktig trend. Att fler kvinnor blir chefer är ett väntat resultat av kvinnors högre utbildningsnivå och ett medvetet arbete ute på våra företag, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsfrågor i Svenskt Näringsliv.

Andelen kvinnor som är chefer inom näringslivet har mer än fördubblats de senaste 20 åren, samtidigt som den totala andelen kvinnor har varit ganska oförändrad. Det betyder att kvinnorna klättar uppåt i karriären inom näringslivet. Mellan åren 2016 och 2017 var 39 procent av de nyutsedda cheferna kvinnor.

Sektorerna varierar något, men inte mycket. Inom byggnadsverksamhet och transportbranschen är andelen kvinnor som är chefer något högre än andelen som arbetar inom branscherna. Inom industrin ligger andelen på exakt samma nivå på runt 24 procent.

För andra branscher, som handel- hotell- och restaurang samt jord- och skogsbruk, är andelen kvinnliga chefer något lägre än andelen kvinnor som jobbar inom dessa branscher. Utmärkande för handel- hotell- och restaurangbranschen är dock att kvinnor och män är chefer i lika hög utsträckning.

KompetensutvecklingJämställdhet och mångfald
Skriven avAna Cristina Hernández
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist