Rapport16 oktober 2019

Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

Jobben förändras…

Globalisering, snabb teknikutveckling och digitalisering driver på strukturomvandlingen i det svenska näringslivet. Vissa jobb försvinner, andra kommer till samtidigt som innehållet i många jobb förändras. Denna utveckling påverkar företagen på ett genomgripande sätt och gör att många svenska företag idag är mer konkurrensutsatta än tidigare.

...och därför blir kompetensutveckling än viktigare

Det är tydligt att kompetensutveckling och förmågan att anpassa, utveckla och ställa om medarbetares kompetens blir tätare förknippat med företagens framgång. I de flesta branscher råder dessutom idag en omfattande brist på kompetens. Kompetensutveckling blir därför nödvändigt för företagen ur flera perspektiv; för att vara attraktiv som arbetsgivare, för att höja produktiviteten och för att stärka konkurrenskraften.

Företagen kompetensutvecklar sina medarbetare…

Företagen är mycket engagerade i och tar ett stort ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. I princip alla arbetsgivare erbjuder kontinuerligt medarbetare kompetensutveckling. Det betyder att företagen är de som i störst utsträckning bidrar till att kompetensutveckla vuxna personer i Sverige.

...i syfte att stärka sin konkurrenskraft

De främsta skälen till att företagen erbjuder sina medarbetare kompetensutveckling är för att stärka sin konkurrenskraft och bättre kunna möta kunders krav.

Kompetensutveckling är mycket mer än ”att gå på kurs”…

Mycket av kompetensutvecklingen sker på jobbet – och inte genom att vara borta från det. Lärandet sker till exempel i form av handledning, interna kunskapsutbyten och kunskapsöverföring, arbetsrotation, workshops, projektarbete mm.

...och kräver tydlig koppling till arbetsuppgifterna

Kompetensutvecklingen behöver vara relaterad till de förekommande arbetsuppgifterna så att de nya kunskaperna kan omsättas och tillämpas i praktiken.

Det behövs bättre incitament för kompetensutveckling...

Att stimulera kompetensutvecklingen kan göras så att det gagnar både arbetsgivare och arbetstagare. Det kan göras till exempel genom stärkta avdragsmöjligheter för kostnader som företagen har för kompetensutveckling av medarbetare.

...och ökat engagemang från medarbetare

Företag och medarbetare har ett gemensamt ansvar och intresse för att kompetensutvecklingen fungerar. Företag efterlyser dock ökat engagemang från sina medarbetare. 4 av 10 företag anser att ökat intresse från medarbetarna skulle leda till större investeringar i kompetensutvecklingen. Den vanligaste orsaken till varför medarbetare inte tagit del av någon kompetensutveckling är att individerna själva upplever att de inte har behov av utbildning.

Skriven avPatrik KarlssonCarin Hedström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist