NYHET13 mars 2023

Förnyad kritik mot Arbetsförmedlingen

Den reformering av Arbetsförmedlingen som har skett syftade till stor del till att Arbetsförmedlingen skulle stärka sitt fokus på sin myndighetsroll. Här finns uppenbarligen fortsatt arbete att göra, skriver Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning.

Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Arbetsförmedlingen följer inte bestämmelserna vad gäller kraven för arbetslösas geografiska och yrkesmässiga sökområde som en del i att aktivt söka lämpliga arbeten. Dessutom brister myndigheten i att underrätta arbetslöshetskassorna när sökande inte vidgar sitt geografiska eller yrkesmässiga sökområde. Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) riktar återigen allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen.

2017 fick Arbetsförmedlingen allvarlig kritik från IAF för handläggningen av vilka jobb arbetssökande ska söka. I en förnyad granskning konstaterar nu IAF att förbättringar i vissa avseenden har skett, men att Arbetsförmedlingen fortsatt inte följer aktuella bestämmelser vad gäller lämpligt arbete och geografisk och yrkesmässigt sökområde.

Att Arbetsförmedlingens kontrollverksamhet lever upp till kraven i regelverket är mycket viktigt för legitimiteten i arbetslöshetsförsäkringen. Det är anmärkningsvärt att myndigheten under den långa tiden inte har vidtagit de åtgärder som krävs för en effektiv kontroll. Den reformering av Arbetsförmedlingen som har skett syftade till stor del till att Arbetsförmedlingen skulle stärka sitt fokus på sin myndighetsroll. Här finns uppenbarligen fortsatt arbete att göra.

Arbetsförmedlingens bristande kontrollverksamhet riskerar också att leda till att enskilda individers arbetslöshetsperioder blir längre. Kontrollen är också viktig ur företagens perspektiv, i synnerhet mot bakgrund av den kompetensbrist som råder och att företag i många olika branscher har svårt att rekrytera medarbetare.

IAF lyfter också särskilt att Arbetsförmedlingens kontrollverksamhet behöver utvecklas också i ett kvalitativt perspektiv. Det grundläggande kravet i försäkringen är att de sökande aktivt söker lämpliga arbeten. Mot den bakgrunden menar IAF att Arbetsförmedlingen inte ensidigt kan fokusera på antalet sökta arbeten utan också beakta lämpligheten i jobben.

Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att allt fler företag uppger att de mer generösa villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, som tillkom under pandemin och som fortsatt gäller, utgör ett hinder vid rekrytering.

Skriven avPatrik Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist