NYHET18 november 2020

Här är mångfalden mer än bara en pappersprodukt

På Midroc Electro tar varje grupp fram mål och aktiviteter för jämställdhet och mångfald utifrån lokala förutsättningar. Det gör att det inte bara blir en pappersprodukt på huvudkontoret.

”Det spelar verkligen ingen roll om det är en kvinna eller en man som gör jobbet. I dag finns det verktyg och hjälpmedel som säkrar en bra arbetsmiljö”, säger Therese Klintman, hr-partner division nord på Midroc Electro.

Elektrikerbranschen är en av de mest ojämställda branscherna i Sverige med bara två procent kvinnor. För att hantera den bristen på kompetens och den snabbt ökande elektrifieringen i samhället jobbar branschen hårt för att attrahera fler kvinnor.

97 procent av de som går el- och energiprogrammet på gymnasiet är killar och av de omkring 5000 som utexamineras varje år väljer 3000 att jobba som elektriker.

– Det är väldigt få kvinnor som är elektriker idag och därför jobbar vi för att marknadsföra yrket och öka intresset genom skolsamverkan på alla nivåer, säger Therese Klintman, hr-partner division nord på Midroc Electro.  

På elteknikföretaget Midroc Electro är idag tre procent av elektrikerna kvinnor men det är något som företaget har bestämt sig för att ändra på. De senaste åren har ett stort förändringsarbete skett för att öka jämställdhet, mångfald och inkludering.

Sedan flera år tillbaka jobbar Midroc Electro tillsammans med grundskolor, gymnasier och yrkesvägledare för att förmedla budskapet att elektriker tvärtemot vad många tror är könsneutralt yrke.

– Att det handlar mycket om problemlösning och att det kommer in allt fler teknikdelar i yrket tror vi kan attrahera fler kvinnor. 

Även om det fortfarande finns vissa tyngre moment i jobbet har det ingen påverkan på vem som kan arbeta som elektriker, poängterar Therese Klintman.

– Det spelar verkligen ingen roll om det är en kvinna eller en man som gör jobbet. I dag finns det verktyg och hjälpmedel som säkrar en bra arbetsmiljö.

Uthållighet är centralt när det handlar om mångfald – det går inte att säga att ”nu satsar vi på likabehandling i ett år”
Therese Klintman, hr-partner

Hon betonar samtidigt att jämställdhet är en av flera delar i företagets arbete med mångfald, kultur och inkludering.

– Det handlar inte bara om jämställdhet mellan kvinnor och män utan om att alla våra anställda ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter – oavsett kön.

Företaget arbetar aktivt för att få en större blandning av anställda med olika åldrar, kön, erfarenheter och ursprung, förklarar Evelina Rickfält, hr-partner division syd.

– Knäckfrågan är att fylla på med kompetens som gör att vi får en hållbar och bra blandning av personer. Det behövs för att vi ska kunna ta oss an de allt mer komplexa projekt som vi jobbar med.

Därför är det betydelsefullt att cheferna vet hur de ska bygga starka team som skapar innovation, påpekar hon.

– Med tanke på kompetensbristen i branschen kanske vi inte alltid hittar exakt den kompetens som fyller de behov vi har för stunden. Då är det ännu viktigare att har starka grupper med en hög kollektiv intelligens som har förmågan att lösa problem.

Tre gånger om året träffar varje chef någon från hr och diskuterar mål och aktiviteter för gruppen, hur chefen jobbar med sin personal, arbetsmiljö och trivsel. Cheferna får stöd med det som de behöver kring jämställdhet, mångfald och inkludering på just sin avdelning, säger Therese Klintman.

För när det kommer till att vad som konkret behöver göras för att öka mångfalden, utifrån gruppens sammansättning och miljö, vill Midroc Electro att de lokala cheferna tar ansvar.

–  Mål och aktiviteter är lokalt anpassade. I stället för att säga att det ska vara en viss andel kvinnor i alla grupper tar vi fram åtgärder som är relevanta för just den gruppen.

”Överlag försöker vi uttrycka oss på ett sätt som är inkluderande, snarare ”känner du igen dig i det här?” än att bara presentera en kravlista”, säger Evelina Rickfält.

Det kanske inte finns en enda elektriker som är kvinna på orten, konstaterar Evelina Rickfält.

– Då är det bättre att diskutera hur chefen ska få in olika perspektiv i gruppen och främja en inkluderande kultur, säger hon.

Förutom att Midroc nu lyfter fram fler kvinnor i sin kommunikation, både intern och externt, har också sättet att skriva platsannonser lagts om så att företagets kulturvärden betonas mer.

 – Det är något som tenderar att locka kvinnor. Överlag försöker vi uttrycka oss på ett sätt som är inkluderande, snarare ”känner du igen dig i det här?” än att bara presentera en kravlista.

Samtidigt kanske effekten av det som Midroc Electro gör nu för att bli ett företag med större mångfald syns först om några år, påpekar Therese Klintman.

– Uthållighet är centralt när det handlar om mångfald – det går inte att säga att ”nu satsar vi på likabehandling i ett år”.

Evelina Rickfält berättar att en av de saker som avgjorde att hon började jobba på Midroc för snart ett år är det tydliga uppdraget från ägare och ledning att jobba med en inkluderande kultur där medarbetare vill göra en positiv skillnad.

– Det är nyckeln till att lyckas. Även om vi kanske ännu inte är bäst i klassen på att främja inkludering så har vi har en klar ambition att vara det – och det känns.

Omställning och yrkesväxlingJämställdhet och mångfald
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist