Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 december 2018

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.

Snåriga regler skapar osäkerhet, som går ut över företag och människor, anser Jan-Olof Jacke.

I dagarna är det tio år sedan reglerna för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU blev friare.

Varför är det en viktig reform?
– För många branscher och företag är det jätteviktigt att kunna rekrytera kompetens även utanför EU. Den möjligheten ska vi slå vakt om.

– Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning.

Hur fungerar regelverket idag?
– Ett bekymmer är snåriga regler. Ett annat att det är svårt att förutse hur reglerna kommer att tillämpas i de enskilda fallen. Det skapar en osäkerhet som går ut över både företag och människor.

Vilka blir konsekvenserna?
– Det händer att människor som har jobb och är etablerade i Sverige utvisas för misstag och oavsiktliga småfel. När en svensk anställd råkar ut för liknande fel rättas det ofta till i samband med nästa månadslön. Sedan är felet historia.

– Det är inte rimligt att samma typ av fel eller misstag kan leda till att en människa måste lämna landet och ett företag går miste om viktig kompetens.

– Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu flera förändringar som skulle få arbetskraftsinvandring att fungera bättre.

ArbetskraftsinvandringKompetensförsörjning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist