Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET31 januari 2020

Komvux: Positiv signal från regeringen

Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.

Vuxenutbildningen utgör en viktig bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen. Fortsatta satsningar och reformer är nödvändiga för att hålla jämn takt med utvecklingen på arbetsmarknaden, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.Foto: Janerik Henriksson / TT

Gymnasial utbildning är en viktig förutsättning för en etablering på arbetsmarknaden. En yrkesinriktad gymnasial utbildning ger dessutom i de flesta fall en säker biljett till jobb direkt efter examen. Vuxenutbildningen har därför kommit att spela en allt viktigare roll för kompetensförsörjningen. För den som behöver en andra och en annan chans i arbetslivet är vuxenutbildningen vägen till jobb och/eller vidare studier. Vuxenutbildning har dock dragits med ett antal buggar som försvårat för den som önskar yrkesväxla men som redan har en gymnasieutbildning. Kommunernas ansträngda ekonomi i kombination med urvalskriterier som prioriterar den med kortast utbildning har försvårat tillgången och tillgängligheten av kompetens på arbetsmarknaden. Det har Sverige inte råd med.

I dagens DN debatt presenterar utbildningsminister Anna Ekström resultatet av arbetet med komvuxutredningen med förslag för att stärka integrationen och kompetensförsörjningen. Och det är ett antal efterlängtade och efterfrågade reformer som presenteras. Tillgången på yrkesinriktad vuxenutbildning ska öka när staten utlovar ett större ekonomiskt ansvar i förhållande till kommunerna. Tillgängligheten till vuxenutbildningen ska öka så att även den som redan har en gymnasieutbildning ska ges tillträde till utbildningarna. Dessutom ska yrkesutbildning kombineras med språkundervisning för att korta vägen till jobb och underlätta integrationen.

Samtliga förändringar är steg i rätt riktigt för en mer effektiv kompetensförsörjning. Om förändringarna räcker ända fram återstår att se. Svenskt Näringsliv med medlemsorganisationer menar att man borde överväga att låta yrkesvux omfattas av en rättighetslagstiftning, förutsatt att den dimensioneras utifrån behov på arbetsmarknaden. Ska dessutom de aviserade satsningarna på validering av reell kompetens få full effekt måste möjlighet finnas för kompletterande utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk och just nu är tillgången och tillgängligheten på yrkesinriktad vuxenutbildning en oroväckande svag länk i valideringskedjan.

Vuxenutbildningen utgör en viktig bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen. Fortsatta satsningar och reformer är nödvändiga för att hålla jämn takt med utvecklingen på arbetsmarknaden. Varför inte lära av andra framgångsrika utbildningsformer och låta yrkeshögskolan stå modell för yrkesvux?

Läs artikeln på DN-Debatt

KompetensutvecklingUtbildning
Skriven avMia Bernhardsen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist