NYHET18 november 2020

Miljonstöd till kompetensinsatser i utsatta branscher

Covid-drabbade branscher får en möjlighet till kompetensutveckling. Trygghetsfonden TSL har beviljats på 75 miljoner kronor för att stärka anställdas kompetens och gynna företagens konkurrenskraft. ”Det är ett unikt projekt”, säger Caroline Söder på TSL.

”En viktig del är att det ska vara lätt att avsätta tid för insatserna. Tillsammans med parterna har vi börjat titta på vilka generiska kompetensområden branscherna behöver stärka”, säger Caroline Söder, vd på TSL.
Foto: Eva Lindblad

Handeln, besöksnäringen, industrin och delar av transportbranschen är de sektorer som har drabbats hårdast av coronakrisen. Många företag håller sig fortfarande flytande med hjälp av korttidspermitteringar men det är samtidigt viktigt att se till att hänga med kompetensmässigt trots stiltjen. Annars kan startsträckan bli farligt lång när hjulen börjar rulla igen.

Därför har Europeiska socialfonden, ESF, beviljat Trygghetsfonden TSL ett projekt på 75 miljoner kronor för kompetensutveckling på företag i branscher som påverkats negativt av covid-19. Projektet ”Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag” sträcker sig fram till 31 december 2022.

Vanligtvis handlar TSL:s verksamhet om omställningsinsatser för uppsagda men genom ESF-projektet söker företagen utbildning för sina anställda, även de som är permitterade eller korttidsarbetande.

Normalt brukar företagen själva behöva stå för 50–60 procent av kostnaderna för den här typen av utbildningsinsatser men den här gången krävs ingen medfinansiering, förklarar Caroline Söder, vd på TSL.

– Det är ett unikt projekt. Målet är att kompetensen hos anställda ska stärkas både för en fortsatt anställning och för om man skulle behöva ha en ny anställning, och att man därigenom stärker företagens konkurrenskraft.

TSL ska också bidra med kunskap och erfarenheter för framtiden genom att pröva arbetsmodeller för kompetensutveckling under situationer som korttidspermittering.

Nätverk och strukturer skapas i första hand utifrån de samarbeten som redan finns mellan parterna, exempelvis yrkesnämnder. Grundtanken är även att det ska vara enkelt att ansöka om utbildnings- och valideringsinsatser, konstaterar Caroline Söder.

I TSL:s ordinarie verksamhet precisionsmatchas uppsagda enskilda personers kompetensbehov med specifika jobb. I projektet Kompetens för konkurrenskraft handlar det i ett första steg om att ta fram utbildningar som många har nytta av i sitt nuvarande jobb. En vanlig längd på de första utbildningsmodulerna som erbjuds är två halvdagar. Innehållet kan ändras utifrån de erfarenheter som görs på vägen.

– En viktig del är att det ska vara lätt att avsätta tid för insatserna. Tillsammans med parterna har vi börjat titta på vilka generiska kompetensområden branscherna behöver stärka. Vi upphandlar nu utbildningar som alla företag som uppfyller kriterierna kan ansöka om och ta del av.

Ett upplägg för handeln är redan klart med fem lärarledda distansutbildningar som alla är kopplade till digitalisering. Bland annat handlar det om digital marknadsföring och att skapa relevant innehåll i sociala medier.

– Alla utbildningar har att göra med det som handeln har identifierat som kunskapsområden som ska bidra till deras utveckling i den digitala transformation som branschen går igenom.

För industrin går det att söka validering i industriteknisk bas, automation bas och underhåll bas som genomförs på ett antal ackrediterade testcenter runt om i landet. Varje inriktning består av tio moduler.

– Efter en validering kan en person få upp till tre utbildningsmoduler för att fylla identifierade kompetensgap. Därefter erbjuds en omvalidering och ett kompetensbevis utfärdas.

För hotell- och restaurangbranschen är innehållet på gång att bli klart och för transport har en dialog inletts.

– Det finns en hel del i utbudet för handeln som vi tror kan vara aktuellt även för besöksnäringen när den kommer in i projektet.

Jag hoppas mycket på att arbetsgivare och anställda tar tillvara möjligheten som projektet erbjuder
Caroline Söder

Vilka får ansöka kompetensutveckling inom projektet?

– Privata arbetsgivare i covid-utsatta branscher med kollektivavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde kan söka för alla sin anställda. Totalt kommer omkring 5000 personer att kunna erbjudas insatserna.

Ett villkor är att företaget inte får ha tagit emot statsstöd som överstiger 200 000 euro de senaste tre åren, men här räknas inte permitteringsstöd in.

För att säkerställa att parterna är överens om förutsättningarna för genomförandet av utbildningarna har TSL valt att företagets ansökan ska göras partsgemensamt.

– Branscherna har kommit olika långt när det gäller dialogen kring när kompetensutveckling under coronakrisen. Till exempel om den ska ske på den betalda eller obetald tiden för den som är permitterad?

Förra veckan när TSL gick ut mer aktivt och informerade om projektet kom det in många förfrågningar, berättar Caroline Söder.

– VI har fått mycket positiv respons. Många tycker att valideringar med kompetensbevis och digitala utbildningar är relevanta. Samtidigt fortsätter vi att utveckla utbudet. Jag hoppas mycket på att arbetsgivare och anställda tar tillvara möjligheten som projektet erbjuder.

KompetensutvecklingCorona och covid-19UtbildningKompetens
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist