Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 februari 2020

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.

Amelie Berg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen har tillsammans med C och L presenterat direktiven för den kommande utredningen om arbetskraftsinvandring. Utredningen ska lämna förslag kring bland annat hur kompetensutvisningar ska stoppas och hur systemet för arbetskraftsinvandring ska värnas. Vi hoppas på att utredningen kommer på ett nyanserat sätt lämna förslag för en bättre fungerande arbetskraftsinvandring. Det finns dock delar av direktiven, exempelvis rörande ytterligare administrativa krav, som är oroande och kan leda till oönskade konsekvenser.

Det är positivt att utredningen ska lämna förslag för att komma tillrätta med kompetensutvisningarna. Men, vi ser en risk att direktiven i detta avseende skulle kunna leda till nya situationer med kompetensutvisningar. För att undvika att så sker måste utredningen noga överväga sina förslag och säkerställa att alla företag oavsett storlek eller bransch fortsatt har möjlighet att rekrytera utländsk arbetskraft.

Patrik Karlsson
Foto: Ernst Henry Photography AB

De så kallade Luciadomarna, har lett till en förbättrad ordning och det är viktigt att utredningen inte landar i förslag som begränsar denna praxis.

Vi är också positiva till att utredningen får flera kartläggningsuppdragning för att öka kunskapen, som idag saknas, kring den tudelade bilden av hur arbetskraftsinvandringen fungerar. Dock anser vi att några av de problem som utredningen nu ska granska, hade på ett lämpligare sätt kunnat lösas genom förändrad tillämpning och en mer effektiv kontrollverksamhet.

I nuläget är det oklart om och i så fall i vilken utsträckning medföljande inte försörjs av arbetskraftsinvandraren. Vi utgår ifrån att utredningen genomför en kartläggning av behovet före den tar ställning till om det ska införas ett försörjningskrav. Vi kan konstatera att diskussionen om arbetskraftsinvandringen idag i hög grad baseras på lösryckta påståenden, onyanserade beskrivningar och mycket begränsat faktaunderlag. Här ser vi att utredningen kan bidra med viktig kunskap.

ArbetskraftsinvandringArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist