Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 maj 2019

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.

Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

I december 2018 publicerade konsultbolaget McKinsey rapporten “Testing the resilience of Europe’s inclusive growth model” som fokuserar på en frågeställning som är central för att teckna en övergripande bild av framtidens arbetsmarknad – hur en tillväxt som kommer alla till del kan åstadkommas.

Här kommer givetvis det globala perspektivet in i bilden. I vilken utsträckning fungerar EU-länderna och deras arbetsmarknader ur ett fördelningspolitiskt perspektiv?

McKinsey-rapporten utgår från två perspektiv. I det ena, som kallas för ett förnekelsescenario, vidtar Europa inga åtgärder för att hantera de övergripande trender som påverkar framöver.

Det andra är ett scenario där Europa levererar denna tillväxt som kommer alla till del. Här analyseras sex trender:

- Demografin, med fokus på åldrande

- Digital teknologi, automation, artificiell intelligens

- Ökad global konkurrens

- Migration

- Klimatförändringar

- Geopolitiska förändringar

Även i detta mer optimistiska scenario uttrycker rapporten oro för att Europa inte ska klara av att hantera en ökande ojämlikhet – såväl inom länderna som mellan dem.

Tre avgörande frågeställningar presenteras:

- Den första är förmågan att stärka det mänskliga kapitalet där det handlar om allt från utbildning till forskning och utveckling.

- Det andra som rapporten pekar på är fördelningspolitiken. Kostnaderna för en sådan välfärdspolitik måste, menar man, vägas mot den produktivitet som blir resultatet. En dynamisk ekonomi kommer att skapa resurser som gör att tillväxt kommer alla till del.

Här lyfts de nordiska länderna fram som en förebild. De ekonomiska och sociala reformer som länderna genomförde under 1990-talet skapade inkluderande tillväxtmodeller, och är något som andra medlemsländer kan lära av, konstaterar McKinsey. Inom länder är det minst kontroversiella tillvägagångssättet för att motverka ökande inkomstklyftor först och främst att se till att så många människor som möjligt har en inkomst.

- Rapporten lyfter även relationerna mellan å ena sidan företagen och deras anställda, å andra sidan relationen mellan företagen och regeringarna samt relationen mellan medborgarna och regeringarna. Och frågan är: Hur ska medborgarnas engagemang ökas?

Rapporten ger inga svar utan syftet är att formulera frågorna. Att göra så är av avgörande betydelse för att svaren i verkligheten så småningom ska bli positiva.

Det är genom att fokusera på de viktiga trenderna som det går att få till stånd en samhällsdiskussion som trots upplevelsen av en svåröverskådlig och föränderlig värld kan fokusera på de avgörande parametrar som skapar morgondagens arbetsmarknad.

Arbetsmarknad EUFramtidens arbetsmarknadArbetsmarknadTillväxt
Skriven avJanerik Larsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist