NYHET3 maj 2016

Sirajul utvisas trots att han följde regelverket

Sirajul Islam har jobbat och bott i Sverige i nästan fem år efter att ha blivit handplockad av sin arbetsgivare för sin kompetens. Nu ska han utvisas. Anledningen är att han tog tjänstledigt för att åka till Bangladesh i samband med dödsfall i familjen. Nu tvingas hans arbetsgivare lägga ner sin verksamhet eftersom den inte går runt utan Sirajul Islam.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Bangladesharen Sirajul Islam handplockades av Christina Nygren för att driva hennes butik Brokiga Bengalen i Stockholm. Butiken importerar och säljer produkter från landsbygden i Bangladesh. De två kände varandra sedan tidigare och Christina Nygren erbjöd honom ett jobb på 75 procent, då han är väsentlig för att driva verksamheten. Resten av tiden studerade Sirajul Islam SFI.

Sirajul Islams jobb utlystes efter Migrationsverkets alla regler, lönen godkändes av fackförbund och han fick arbetstillstånd från Migrationsverket utan problem två gånger, med två år per tillstånd. Efter fyra års fast anställning, med löfte om fortsatt anställning, har en utlänning rätt att söka permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det gjorde Sirajul Islam. Då fick han beskedet att hans ansökan avslagits och att han skulle utvisas fyra veckor senare.

– Jag är jätteledsen, det här är inte bra. Jag har bott här i fem år, pratar svenska och har massor med vänner. Jag betalar skatt och jag tar inget bidrag. Min dröm är att få stanna kvar, säger Sirajul Islam.

Åkte till sin pappas begravning

Migrationsverket grundar sitt beslut på att Sirajul Islam har varit tjänstledig i tre och en halv månad under fyra år. Myndigheten hävdar att han därför inte skulle ha fått en anknytning till sitt arbete eller en stark koppling till Sverige. Detta trots att Migrationsverkets egen handbok, Handbok för migrationsärenden, menar att sex månaders tjänstledighet under en fyraårsperiod ska accepteras utan vidare utredning.

– Jag var tjänstledig för att min pappa avled och jag ville gå på hans begravning. Sedan fick min mamma bröstcancer så jag ville besöka henne. I samma period avled min svägerska. Jag måste få ledigt när min familj lider, det får ju alla andra. Varför inte jag?, säger Sirajul Islam.

Under Sirajuls tjänstledighet tog han inte ut lön, vilket gjorde att hans genomsnittliga månadslön minskade så att den föll under försörjningskravet på 13 000 kronor. Detta hävdar Migrationsverket ligger till grund för avslaget på ansökan och utvisningen. Men även här bryter Migrationsverket mot sina egna regler.

I handboken beskrivs hur man ska räkna vid tjänstledighet. Enligt Migrationsverkets egen rådgivning ska den tid man varit tjänstledig inte ingå i beräkningarna. Det gör att Sirajul Islams genomsnittliga lön hamnar på över 13 000 kronor i månaden. Precis som regelverket säger att den ska. Men ändå har Migrationsverket räknat med tjänstledigheten, vilket gör att lönen blir genomsnittligt lägre.

Erkänner felen

Sirajul Islams arbetsgivare Christina Nygren har kämpat för Sirajuls sak under hela tiden och har hjälpt honom att driva överklaganden. Efter beskedet att Sirajul ska utvisas, begärde hon ett möte med ansvarig enhetschef, Robert Kollberg, på arbetstillståndsenheten på Migrationsverket. Efter att ha gått igenom all fakta, säger Christina Nygren att han erkände att Migrationsverket gjort fel, men att det inte gick att ändra sig i efterhand. Det eftersom fallet redan varit uppe i domstolen.

– Det är ju helt otroligt att de erkänner att de gjort fel, men att de sedan säger att man inte kan göra något åt det. Sirajul utvisas nu för att de har gjort fel men vägrar rätta till sig? Det är befängt att jag som privatperson ska upplysa Migrationsverket om hur deras regler ser ut, säger Christina Nygren.

Svenskt Näringsliv har haft kontakt med Robert Kollberg, som menar att han inte kan diskutera ett enskilt fall. Han säger också att Migrationsverkets handbok inte är ett regelverk, men finns där för att stödja handläggaren under processen. Man måste alltså inte följa den.

Varför följde ni inte er egen handbok?
– Handboken är ett stöd för oss när vi handlägger ärenden och det finns möjligheter att göra avsteg från det som står i den, man är inte tvingad att använda den. Men det är klart att man bör följa de föreskrifter som finns, säger Robert Kollberg.

Trots att Sirajul Islam och hans arbetsgivare har gjort rätt enligt handboken, så blir han utvisad. Anser ni inte att det är rättsosäkert?
– Har man som arbetsgivare och tillståndssökare gjort allt rätt ska det inte vara något problem, då ska tillstånd kunna beviljas. Får man ett avslag på sin ansökan har man alltid möjlighet att få sin sak prövad i en högre instans som gör en opartisk bedömning av ärendet, säger Robert Kollberg.

Förutom den personliga tragedin för Sirajul Islam, men även för Christina Nygren, är det ett affärsmässigt nederlag för Christinas verksamhet. Det är Sirajul som står för all import och han tar hand om butiken.

Under rättsprocessen har Sirajul inte kunnat åka på sina inköpsresor i Bangladesh, vilket gör att verksamhetens varuförråd i princip är tomt.

– Jag köper in allt till butiken själv, jag åker runt och tittar och känner och pratar med personerna som tillverkar varorna. När jag inte kan resa, så kommer det inte heller in nya saker. Det är såklart mycket tråkigt, säger Sirajul Islam.

Christina Nygren vet redan vad som händer med butiken om Sirajul tvingas lämna Sverige.

– Om inte Sirajul kan driva verksamheten så tvingas jag lägga ner. Han är absolut väsentlig i min verksamhet och det finns ingen som kan ta hans plats. Tvingas han bort från Sverige så måste jag sälja och lämna bort allt. Det är rättsosäkert både mot honom som privatperson och mot mig som arbetsgivare, säger hon.

Det går inte att överklaga Migrationsverkets beslut. Migrationsdomstolen ställde sig bakom Migrationsverkets beslut utan att relatera till den nya information som framkommit och ytterligare dokument som tillkom. När Sirajul sökte prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen avslogs ansökan. Nu står Sirajul Islams enda hopp till att få godkänt på den asylansökan han har lämnat in.

ArbetskraftsinvandringArbetsmarknadArbetsgivarfrågor
Skriven avLouise Wachtmeister
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist