LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 oktober 2020

Krisstöden behöver förlängas

Osäkerheten för krisande företagare ökar. Därför finns det ett behov av förlängningar och förändringar av vissa stödåtgärder, skriver Svenskt Näringsliv i en hemställan till regeringen.

Johan Britz
– Företag i utsatta branscher kan drabbas av ett utdraget krisförlopp, säger Johan Britz, näringspolitisk direktör.Foto: Ernst Henry Photography

Stödåtgärderna har svårt att nå fram till företagare. Under de senaste veckorna har osäkerheten om den fortsatta utvecklingen ökat dramatiskt. 

Därför finns det ett behov av förlängningar och förändringar av vissa krisåtgärder, skriver Svenskt Näringsliv i en hemställan till regeringen.

– Vi anser att regeringen måste förändra och förlänga några krisåtgärder. Det vore en klok försiktighetsåtgärd i ett osäkert läge, säger Johan Britz, näringspolitisk direktör.

När konkurrentländer till Sverige förlänger sina krisåtgärder blir det en konkurrensnackdel om vi inte göra samma sak i Sverige, anser Britz, som befarar att företag i Sverige med internationell verksamhet riskerar att påverkas negativt av de begränsningar som andra länder nu inför.

– I Sverige har det allmänna ekonomiska läget förbättrats under sommaren och hösten. Men situationen i näringslivet är fortfarande splittrad. I flera branscher möter företagen rekommendationer och restriktioner som kraftigt försvårar deras verksamhet. Den uppluckring av smittskyddsåtgärderna som många hoppats på har avstannat. Företag i utsatta branscher kan drabbas av ett utdraget krisförlopp, säger Johan Britz.

Återstarta Sverige
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist