LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 januari 2017

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

"Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.

Andrea Nahles, Tysklands arbetsmarknads- och socialminister.
Andrea Nahles, Tysklands arbetsminister.

Med arbetsförmedlingens siffror låg arbetslösheten nu på 6,1 procent. Det är 0,3 procentenheter lägre än samma tid förra året. Tyskland hade också säsongsjusterat den näst lägsta arbetslösheten i EU 28. Den låg på 4,1 procent i november förra året visar senaste EU-siffrorna den 9 januari 2017.

Sysselsättningen i Tyskland ökade också 2016. I årsgenomsnitt steg den till knappt 44 miljoner, det är rekord sedan återföreningen. Arbetsförmedlingens forskningsinstitut IAB räknar med att den ökar också första kvartalet i år även om det blir måttligt. Arbetslösheten faller samtidigt, men också mycket måttligt.

De tyska arbetsgivarna utgår från att sysselsättningen ökar även i år.

– Vi räknar i år med runt 450 000 nya jobb, säger Volker Treier, som sitter i ledningen för företagen i tyska industri- och handelskammaren, DIHK.

Främst står hälsobranschen och utbildningen där DIHK uppskattar att det skapas 150 000 nya jobb. Också i de företagsnära tjänsterna räknar man med en ökning.

– Där tror vi det skapas runt 130 000 fler jobb, och ungefär lika många i handel, kommunikationer, hotell- och restaurang, säger Volker Trier.

Inom industri- och byggnads väntas ett tillskott på runt 30 000 nya jobb.

Martin Wansleben som sitter i ledningen för DIHK emotsåg i slutet av förra året att sysselsättningen skulle fortsätta öka 2017. Han underströk samtidigt den betydande risk som den stora bristen på yrkeskunnig arbetskraft utgör för företagen.

En av de heta frågorna i början på året är arbetstiderna. Arbetsministern Andrea Nahles har där ett nytt lagförslag på gång som nu håller på att samordnas inom regeringen.

Det gäller rätten till deltid.

De sysselsatta som går över till deltid ska i framtiden ha rätt till heltid igen, vilket de inte har i dag. Det har dock de båda regeringspartierna CDU och SPD enats om i koalitionsfördraget då de bildade regering.

Arbetsgivaren ska som i dag ha över 15 anställda för att förslaget ska gälla och den anställde måste ha arbetat på företaget i över ett halvår. Begäran om en sådan begränsad deltid måste inlämnas minst tre månader i förväg. Efter en eventuell återgång till sin förra arbetstid kan den anställde begära en ny arbetstidsförkortning tidigast efter ett år.

CDU-CSU och SPD enades i sitt regeringsfördrag om en möjlighet att återgå till heltid för dem som valt deltidsarbete. Frågan är nu hur hårt de olika partierna vill lansera det inför tyska nyvalet till förbundsdagen (tyska riksdagen) i höst. Valet hålls troligen den 17 eller 24 september.

Enligt statistiska förvaltningen vill 90 procent av alla sysselsatta inte ändra sin arbetstid. De deltidsanställda i Tyskland är i dag lite över tio miljoner. Av dem är drygt åtta miljoner kvinnor och knappt två miljoner män.

Steffen Kampeter hos de tyska arbetsgivarna i BDA har varnat för en överdos av byråkrati. Han nämner också svårigheterna för mindre företag att hitta ny personal som kan utföra de överblivna arbetsuppgifterna för deltidsanställda.

På förhandlingsbordet mellan arbetsgivarna och facken i år ligger dessutom flera svåra ärenden. En gäller olösta tvister i avtalsfrågor för lokförare och piloter och som nu väntar på beslut av högsta domstolen. En annan är nya avtal för runt 800 000 offentliganställda där facken kräver löneökningar på sex procent. En ytterligare fråga gäller tre miljoner anställda inom handel där lönerna relativt sjunker sedan en längre tid.

Tyska industrin varnar samtidigt för alltför stor inblandning i företagslivet. Det gäller inte minst kraven på fortbildning. Arbetsministern Andrea Nahles har där satt som mål att de anställda ska ha rätt till fortbildning, och de måste även kunna ta ut den.

Achim Dercks på Dihk anser här att nya statliga krav försvårar individuella lösningar. Företagen är samtidigt inte tröga med att ge anställda stöd så de får utbildning. Det framgår också av en omfattande företagsenkät.

Arbetsmarknad EUArbetsgivarfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist