Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 september 2019

Uppskattad jubilar fyller 10 år

Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.

Senaste årens utbyggnad av yrkeshögskolan är logisk och efterlängtad, skriver Mia Bernhardsen.

Det är en uppskattad jubilar som fyller 10 år i år. Under ett decennium har yrkeshögskolan utvecklats och försett näringslivet med relevant kompetens med skräddarsydda lösningar för nischade branscher och avancerade specialistutbildningar som efterfrågas av flera branscher. De eftergymnasiala yrkesutbildningarna har stor betydelse för en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Samma år som yrkeshögskolan bildades så genomfördes avregleringen av Apoteksmonopolet. Arbetsmarknaden behövde apotekstekniker och det fort. Med sin lyhördhet mot marknadens behov och flexibilitet skapades utbildningsplatser runt om i Sverige. Vilket underlättade avreglering av monopolet och bidrog till en lyckad entré av yrkeshögskolan.

Dagens digitala omställning, den tekniska utvecklingen och efterfrågan på mer avancerade och kundanpassade tjänster är exempel på processer som driver omställningen i arbetslivet idag. Lägg därtill politiska mål, klimatomställning, energieffektivisering och integration som driver utvecklingen av nya yrkeskategorier och nytt innehåll i befintliga yrken.

När förändringarna arbetsmarknaden sker i ett allt högre tempo ökar också efterfrågan på utbildning och ny och annan kompetens hos såväl arbetsgivare som anställda. Senaste årens utbyggnad av yrkeshögskolan har därför varit såväl logisk som efterlängtad.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot kommande decennium som med stor sannolikhet kommer att påverkas av digitaliseringen, teknikutvecklingen och tjänsteutvecklingen. Den kommer tillsammans med utbildningsanordnarnas och näringslivets förmåga att rigga relevanta utbildningarna ihop att bidra till att tillgängliggöra och designa kostnadseffektiva utbildningar som ger Sverige ett försprång i det livslånga lärandet.

Värna yrkeshögskolans särart, men låt dess lyhördhet stå modell för fler utbildningsformer!

KompetensutvecklingUtbildning
Skriven avMia Bernhardsen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist