NYHET20 februari 2020

Ökat fackligt inflytande skapar inte bättre arbetsmiljö

Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud ska få tillträde till arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Det får arbetsmiljöexperterna Amelie Berg och Anna Bergsten att reagera. ”Det strider mot gällande ordning och är förenat med stora risker att gå fram med ett förslag utan att veta vilka effekter det har på arbetsmiljöarbetet.”

Arbetsmiljöexperterna Anna Bergsten och Amelie Berg är på kollisionskurs med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har i dag tillsammans med IF Metalls ordförande Marie Nilsson och Byggnads ordförande Johan Lindholm skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där de meddelar att regeringen nu lägger förslaget om att utöka de fackliga regionala skyddsombudens tillträdesrätt till arbetsplatser utan fackliga medlemmar.

Förslaget handlar om att lägga ut myndighetsliknande arbetsuppgifter på facken, en intresseorganisation som inte är oberoende utan har ett partsförhållande gentemot arbetsgivaren. Det är problematiskt ur både ett principiellt och praktiskt perspektiv. Arbetsgivarens ansvar är reglerat i arbetsmiljölagstiftningen och då är det Arbetsmiljöverket som har i uppgift att kontrollera att regelverket följs.

Även om medarbetarna på en arbetsplats har valt att stå utanför det fackliga medlemskapet ska nu facket ändå ges rätt att oombedda gå in och företräda dem gentemot arbetsgivaren. Dessutom öppnar det för gränsdragningsproblem och konflikter i det praktiska genomförandet där rollen är otydlig. Allt för ofta tar de regionala skyddsombuden på sig en roll som liknar arbetsmiljöinspektörens samt ägnar sig åt medlemsvärvning.

Regionala skyddsombudsverksamheten har aldrig utvärderats. Ingen vet egentligen hur effektiv eller framgångsrik den är. Det strider mot gällande ordning och är förenat med stora risker att gå fram med ett förslag utan att veta vilka effekter det har på arbetsmiljöarbetet.

Det finns utan tvekan oseriösa arbetsgivare som riskerar medarbetarnas hälsa och säkerhet och som dessutom snedvrider konkurrensen men det gör inte att detta förslag är bra utformat. För att komma åt arbetsgivare som medvetet bryter mot regelverk krävs andra åtgärder framförallt inom ramen för arbetet som idag sker genom myndighetssamverkan. Det är viktigt att hålla isär vem som gör vad och inte blanda ihop roller och mandat.

Läs artikeln på DN Debatt

Arbetsmiljö
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist