NYHET28 september 2021

Restriktionerna hävs – detta måste företaget ha koll på

Från den 29 september hävs många av restriktionerna i samhället, däribland rekommendationerna att arbeta hemifrån. Arbetsmiljöexperten Cecilia Andersson på Svenskt Näringslivs reder ut vilka regler som företagen måste ha koll på vid återgången till jobbet. 

Många företagare undrar om de ska utgå från vaccinerad eller ovaccinerad personal för att bedöma riskerna för smittspridning på arbetsplatsen.Foto: Isabell Höjman/TT

Nu hävs restriktionerna. Betyder det att företagen kan återgå till det vanliga på arbetsplatsen?

– Inte direkt. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att riskbedöma och vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska alltså göra en riskbedömning om arbetstagare kan smittas av Covid-19 på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att minimera risken. 

Så det finns ett slags glapp mellan myndigheternas regelverk?

– Precis. Folkhälsomyndigheten utgår från att ingen i samhället ska bli allvarligt sjuk. Men Arbetsmiljöverket utgår från att man varken ska bli allvarligt sjuk eller smittas på arbetsplatsen. På så sätt kan det uppfattas som att arbetsplatserna har striktare regler än samhället i stort.

Vilka ställningstaganden ska företaget ta för att undvika smittrisker på arbetsplatsen?

– Det finns ingen universallösning för alla eftersom risken för att smittas på arbetsplatser kan skilja sig rejält. Därför måste företagen göra sina egna riskbedömningar utifrån föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det är inte helt enkelt. För att underlätta har bland annat Prevent tagit fram en checklista för återgång till arbetsplatsen.

Vilka problem kan uppstå?

– Det är främst osäkerheten kring hur man ska agera. Många företagare undrar om de ska utgå från vaccinerad eller ovaccinerad personal för att bedöma riskerna för smittspridning på arbetsplatsen. Och det är svårt för arbetsgivaren att veta vilka som tillhör vilken grupp eftersom en arbetstagare inte behöver svara på frågan om man är vaccinerad eller inte. En arbetsgivare kan heller inte tvinga en anställd till att vaccinera sig enligt våra svenska grundlagar.

Hur löser man de här utmaningarna?

– Arbetsgivaren måste på ett pedagogiskt sätt förklara för personalen att eventuella smittrisker på arbetsplatsen fortfarande finns kvar. Sen måste man ha en diskussion på arbetsplatsen om hur man undviker de här riskerna. Ska återgången ske successivt där en del av personalstyrkan kommer till arbetsplatsen medan resten arbetar hemifrån? Ska man använda munskydd om man sitter nära varandra? Eller sätta upp plexiglas mellan en butiksarbetare och en kund? Och i vilken omfattning och under vilka tidshorisonter ska de här reglerna gälla? Sen sätter man upp en plan och en tydlighet kring vad som gäller.

Något mer en arbetsgivare bör tänka på?

– Det är viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till att vissa arbetstagare kan känna en oro att komma tillbaka till arbetsplatsen. Arbetsgivaren och arbetstagaren ska diskutera även denna typ av frågor för att hitta en lösning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö beskriver vad som gäller inom detta område. Arbetsgivaren ska också hålla sig uppdaterad om lokalt och regionalt smittläge och därifrån bedöma hur det påverkar arbetsplatsen. Just nu har vi en speciell situation och myndigheterna har inte svar på alla frågor i dagsläget.

Nyttiga länkar:

 Arbetsmiljöverkets ”åtgärdstrappa”, att smittrisken i första hand ska elimineras

Checklistor för återgång till arbetsplatsen

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist