NYHET29 april 2020

Välkommet besked om regionala skyddsombud

Regeringen försökte stärka de regionala skyddsombuden. Svaret blev massiv kritik. Nu väntar förmodligen en utredning av verksamheten. Svenskt Näringsliv är positiv. ”Vi har under flera års tid drivit frågan om en modernisering och förändring av regelverket”, skriver Anna Bergsten och Amelie Berg, arbetsmiljöexperter.

Svenskt Näringsliv är positiv till en bred översyn av skyddsverksamheten som har aviserats av flera riksdagspartier.

Regeringen har föreslagit att fackliga regionala skyddsombud (RSO) ska få utökad tillträdesrätt så att de ska få gå in på arbetsplatser som har kollektivavtal men där det saknas fackliga medlemmar. Nu verkar det dock stå klart att förslaget faller i riksdagen och istället lutar det åt att en riksdagsmajoritet vill att en utredning av skyddsverksamheten inklusive RSO-rollen ska genomföras. Detta är ett bra beslut om man prioriterar ett inkluderande, väl fungerande lokalt arbetsmiljöarbete framför ökat fackligt inflytande över arbetsmiljöfrågorna. Svenskt Näringsliv välkomnar därför riksdagens ställningstagande.

Vi har motsatt oss regeringens förslag av flera skäl:

  • Fokus i arbetsmiljöarbetet ska ligga på det lokala, verksamhetsnära arbetet och att det i stället måste skapas förutsättningar för att det ska fungera och inkludera så många som möjligt, oavsett fackligt medlemskap. Detta till skillnad från regeringens förslag som i stället skulle öka det fackliga inflytandet över arbetsmiljöfrågorna.
  • Rollen som RSO innebär otydligheter. Uppgiften ett RSO har är att medverka till att få igång det lokala arbetsmiljöarbetet, ett lovvärt uppdrag. Allt för ofta har dock arbetsgivare upplevt att RSO har iklätt sig i det närmaste ett myndighetsuppdrag då de genomfört regelrätta inspektioner och gått utanför sina befogenheter. Det är viktigt att hålla isär vem som gör vad och att inte blanda ihop roller och mandat. Med en utökad tillträdesrätt skulle RSO-rollen sannolikt bli än mer otydlig.
  • Fackliga representanter redovisar helt öppet hur man använder RSO-uppdraget för att komma in på arbetsplatser för att där bedriva facklig verksamhet och medlemsrekrytering. Det är en oacceptabel sammanblandning av arbetsmiljöuppdraget och det fackliga uppdraget.
  • RSO-verksamheten genomförs av de fackliga organisationerna och staten finansierar verksamheten med mer än 110 Mkr årligen. En redovisning av arbetet sker men någon ordentlig utvärdering för att bedöma arbetets effekt har aldrig gjorts. Det borde vara ett minimikrav att det görs en ordentlig och oberoende utvärdering av verksamheten innan den utvidgas.

Det finns både praktiska och principiella problem med förslaget – problem som i stor utsträckning också gäller dagens system. Därför vore det välkommet med den breda översyn av hela skyddsverksamheten som nu har aviserats av flera riksdagspartier. Från Svenskt Näringslivs sida har vi under flera års tid drivit frågan om en modernisering och förändring av regelverket genom bland annat ett system med oberoende arbetsmiljörådgivare kopplade till exempelvis Arbetsmiljöverket och vars främsta uppgift skulle vara att hjälpa och stötta de mindre företagen i deras lokala arbetsmiljöarbete.

ArbetsmiljöregleringArbetsmiljö
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist