NYHET22 juni 2022

Epokskifte när nya huvudavtal signerades

Svenskt Näringsliv, LO och PTK signerade på onsdagen nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd vid en ceremoni i Saltsjöbaden. ”En seger för den svenska arbetsmarknadsmodellen”, konstaterar parterna efter undertecknandet.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK signerade på onsdagen nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd vid en ceremoni i Saltsjöbaden. Detta sedan riksdagen den 8 juni beslutat om förändringar i lagstiftningen som en förutsättning för att parterna skulle träffa nya huvudavtal. De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

De nya reglerna innebär att anställda, vid sidan om starkare skydd vid omreglering av arbetstid, ”hyvling”, och mot långa visstidsanställningar, får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Arbetsgivare får ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Det är av stort värde för företagen och för företagens anställda.
Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv

– Det är av stort värde för företagen och för företagens anställda, och det är en seger för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi har som parter efter år av förhandlingar hittat en balanserad lösning på svåra frågor om hur vi kan skapa utvecklingskraft i företagen. Att arbetsgivare och anställda har förutsättningar att arbeta tillsammans med förutsägbara villkor är kärnan i de nya reglerna och av stor betydelse, säger Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Enligt PTK:s ordförande Martin Linder, så har parterna tagit ett helhetsgrepp om tryggheten på svensk arbetsmarknad.

– Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att vi åstadkommit ett avtal som stärker anställningstryggheten och förbättrar omställningen. Huvudavtalet innebär en historisk förbättring av individens möjligheter att utveckla sin kompetens, säger Martin Linder.

Genom avtalet blir de allra otryggaste anställningarna tryggare och arbetare får mycket bättre möjlighet att ställa om till nya arbeten när gamla försvinner, konstaterar LO:s ordförande Susanna Gideonsson.  

– För LO har detta varit en lång resa som tog sin början när vi begärde förhandlingar redan 2017. Nu är vi äntligen i mål och har hittat en lösning som ökar tryggheten för arbetare och som tydligt visar att det är arbetsmarknadens parter som äger de här frågorna, säger hon.

En reformerad arbetsrätt
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist