Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2017

Många konfliktvarsel under 2017

Årets avtalsrörelse innebar många fackliga varsel om stridsåtgärder. Det vanligaste syftet var att driva igenom låglönesatsningar enligt LO:s insamlingsmodell, vilka skulle leda till högre löneökningar än inom den lönenormerande industrin. Ofta kom varslen i ett tidigt skede. "Våra tillåtande konfliktregler försämrar kvaliteten i förhandlingarna och i avtalsinnehållet", konstaterar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Avtalsrörelsen 2017 kom att präglas av förbundsavtalstvister där fackliga parter utmanade industrins lönenormerande märke.Foto: Johan Nilsson / TT

Enligt Svenskt Näringslivs egen kartläggning lades 123 varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad under perioden januari–november 2017.

Av dessa var 49 varsel i förbundsavtalstvister, det vill säga i kollektivavtalsförhandlingar, fördelade på 31 varseldokument. 74 varsel gällde tvister utanför kollektivavtalsförhandlingarna, se separat artikel.

Fyra varsel av de 49 var lockouter från arbetsgivarparter: tre från Måleriföretagen i Sverige på Måleriavtalets område och ett från Almega Tjänsteföretagen på Skärgårdsavtalets område.

Endast ett varsel i förbundsavtalstvister ledde till ikraftträdda stridsåtgärder – Sekos varsel om nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning på företag inom Skärgårdsavtalets område.

– Även om varslen har varit färre än i avtalsrörelsen 2016 är det problematiskt att varslen ofta kommer i ett tidigt skede och utan att parterna kommit in i realförhandlingar. Varslen i sig skadar företagen och utbrutna konflikter skulle få omfattande effekter. Det här innebär att arbetsgivarparten måste acceptera ett avtalsinnehåll som inte är balanserat mellan parternas olika intressen, säger Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv

Peter Jeppsson anser därför att behovet av förändrade konfliktregler är angeläget:

– Sverige har mycket tillåtande konfliktregler. Det är rimligt att vi i Sverige har regler som i våra konkurrentländer, med krav på att stridsåtgärder ska vara proportionerliga och att möjligheterna till sympatiåtgärder är begränsade. Därför välkomnar vi att det nu förs en politisk diskussion om att ändra konfliktreglerna i dessa avseenden.

KonfliktreglernaAvtalsrörelsen
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist