LogoLogo
LogoLogo
Nyhet13 oktober 2016

Partier ställer krav på förändrade konfliktregler

Riksdagsmotionerna visar att det finns allt starkare krav på förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad. Tre partier och flera enskilda riksdagsledamöter föreslår att stridsåtgärder måste vara proportionella för att tillåtas och att sympatiåtgärder måste begränsas.

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill alla förändra dagens konfliktregler. De tre partierna har utvecklat sina förslag för att minska risken för orimliga stridsåtgärder. Förslagen har presenterats i motioner under den allmänna motionstiden som avslutades den femte oktober.

Centerpartiet framhåller i flera motioner att partiet under lång tid har eftersträvat förändringar på svensk arbetsmarknad och att man vill ta ”ett större grepp” om den svenska modellen. I kommittémotionen 2016/17:2970 slår partiet fast att stridsåtgärder ska vara proportionella för att inte förbjudas:

”Kraven på proportionalitet vid användning av sympatiåtgärder och blockader bör öka.”

Liberalerna framhåller bland annat behovet av bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i en konfliktsituation. Så här skriver partiet i motionen 2016/17:2021:

”En konfliktåtgärd som kostar lite för den ena parten men får stora konsekvenser för motparten eller tredje man måste kunna ställas under en proportionalitetsbedömning. Utgångpunkten att alla företag per definition skulle vara så stora att de kan mäta sig med strejkhotet från ett stort fackförbund strider mot den svenska lagstiftningens principiella stöd för svagare parter. Verkligheten är dock att 99,9 % av landets företag är små- och medelstora företag. För att stödja dessa måste ett proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder införas.”

Kristdemokraterna vill både stärka medlingens roll och se över möjligheten till sympatiåtgärder. Så här skriver partiet i sin kommittémotion 2016/17:3349:

”Parterna bör inte få använda sig av arbetsrättsliga konfliktåtgärder utan att först söka medling vid Medlingsinstitutet eller, om parterna är eniga, den oberoende part som parterna enats om. Vidare vill vi se över lagstiftningen kring sympatiåtgärder på arbetsmarknaden i syfte att skapa ökad proportionalitet mellan aktörers aktionsutrymme, samt att förhindra att samhällsviktiga funktioner används i konflikter.”

Det har även lämnats in riksdagsmotioner av enskilda riksdagsledamöter som yrkar på förändrade konfliktregler. Bland andra skriver den moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson att dagens system med långtgående konfliktmöjligheter bör ses över. Partikollegorna Ulrika Karlsson och Jesper Skalberg Karlsson förespråkar införandet av en proportionalitetsprincip vid fackliga stridsåtgärder.

Sverigedemokraten Markus Wiechel anser att det är möjligheten till sympatiåtgärder som behöver ses över.

Avtalsrörelse och förhandlingKonfliktreglerna
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist