NYHET27 september 2023

Att reglera eller inte reglera generativ AI – upprätthåll principerna

Har politikerna missat hur viktiga generella AI-system kommer att vara för EU:s AI-framgång och konkurrenskraft? Företag inom skilda sektorer påpekar hur viktiga dessa AI-lösningar kommer att vara för innovation och för att förbättra de produkter och tjänster de kan erbjuda kunder och samhälle. Att reglera dessa system oproportionerligt – på grundval av ChatGPT-stormen – kommer att vara djupt olyckligt för all annan användning av generella AI-system och så kallade ”Foundation Models”.

Foto: Stefan Tell

AI-system för generella ändamål (GPAIS) och grundläggande modeller (FM), utvecklas snabbt. Dessa typer av system kan användas för många olika ändamål och förväntas generera en ökad produktivitet på minst 15-40 procent beroende på användningsområde (The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, McKinsey, juni 2023).

Under de pågående förhandlingarna om AI-akten mellan beslutsfattare på EU-nivå diskuteras nu i detalj hur denna typ av AI-system, även kallad generativ AI, ska regleras. Det är viktigt att beslutsfattarna inte drar förhastade slutsatser, utan i stället tar sig tid att bedöma och förstå konsekvenserna av regleringsåtgärder specifikt för dessa system. Vi hör från alltför många företag att de inte kommer att kunna hantera de föreslagna kraven för att utveckla och använda generativa AI-system. Huvudargumentet är att det är omöjligt att bedöma risker som systemet potentiellt kommer att utgöra senare, eftersom det beror på användningsfallet.

Alla långtgående krav som föreslås kommer sannolikt att missgynna små och medelstora företag och europeiska företag i allmänhet

Det finns många argument mot specifik reglering av generativ AI. Varken Europeiska kommissionen eller de politiska institutionerna har gjort någon konsekvensbedömning av hur deras förslag skulle påverka användningen av dessa system, de sannolika kostnaderna eller inverkan på konkurrenskraften. Alla långtgående krav som föreslås kommer sannolikt att missgynna små och medelstora företag och europeiska företag i allmänhet. De största amerikanska företagen har bättre ekonomiska möjligheter och större kunskap om hur man följer de omfattande och kostsamma förslagen.

När det gäller rådets förslag till förordning om GPAIS (artikel 4a–c) måste detta kompletteras med en riskbaserad metod och endast gälla betydande högrisktillämpningar enligt artiklarna 6, bilagorna II och III. GPAIS bör endast regleras på grundval av en konkret tillämpning med en riskbaserad metod, jämförbar med alla andra typer av användning som omfattas av AI-akten.

Lagstiftningen måste göras så teknikneutral som möjligt för att skapa förutsägbarhet och förbli relevant över tid

Företagen ifrågasätter Europaparlamentets teknikspecifika förslag om att reglera grundläggande modeller (Foundational Models, FM) i AI-akten. I stället ser de betydande fördelar med att hantera denna specifika typ av generativa AI-system genom uppförandekoder, enligt artikel 69. Lagstiftningen måste göras så teknikneutral som möjligt för att skapa förutsägbarhet och förbli relevant över tid.

Det är mycket viktigt för AI-användningen att eventuella särbestämmelser om generativa AI-system utformas på ett balanserat sätt. Liksom för hela lagförslaget är det av yttersta vikt att lagstiftarna utgår från de lagstiftningsprinciper som gynnar investeringar, förbättrar innovationsmöjligheterna och stärker konkurrenskraften. Dessa är teknikneutralitet, proportionalitet och en riskbaserad metod. Dessa principer gör dessutom att reglerna står sig över tid och företagen kan klara regelefterlevnaden. På så sätt skapar AI-akten konkurrens på lika villkor och en säkerställd konkurrenskraft.

Artificiell intelligensAI Act
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist