NYHET2 mars 2023

Datalagen hade inte klarat EU:s konkurrenskraftskontroll

Datalagen får negativa ekonomiska konsekvenser för det europeiska näringslivet. Trots det har den politiska beslutsprocessen sin gång, skriver Carola Ekblad.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har nyligen fattat beslut att införa en obligatorisk ”konkurrenskraftskontroll” för bland annat all ny EU-politik och alla nya lagstiftningsinitiativ. Foto: Virginia Mayo

Datalagen (Data Act) är en bland flera nya lagar som EU-kommissionen föreslagit och som berör de flesta ekonomiska aktörer som arbetar med data i den digitala ekonomin.

Datalagen är komplex och i flera delar omvälvande. Datalagen kommer påverka grunderna för europeiska företags datadrivna affärsmodeller. Den politiska beslutsprocessen skyndar trots detta fram, utan att ta erforderlig hänsyn till att företag enskilt och gemensamt varnar för att datalagen riskerar att få oavsiktliga ekonomiska konsekvenser i datavärdekedjorna.

Carola Ekblad, Svenskt Näringsliv.
Foto: Stefan Tell

Tajmingen är inte den bästa. I en tid av stora ekonomiska omvälvningar, rekordhöga energipriser och pandemins och krigets negativa effekter på globala leveranskedjor behövs stabilitet, inte mer osäkerhet. Det är därför viktigt att datalagens regler omsorgsfullt prövas och övervägs under verkliga marknadsförhållanden för att se till att de fungerar för europeiska företag.

Ändringsförslagen inte tillräckliga

En fråga bland flera förslag att nogsamt pröva och överväga är de tvingande datadelningsreglerna i datalagens kapitel 2, 3 och 5. De senaste ändringsförslagen har i viss mån, men inte tillräckligt, hörsammat att viss information inte är lämplig att dela. Förhandlingarna går i det avseenden i rätt riktning men det bör ytterligare klargöras att datainnehavaren under vissa omständigheter kan neka åtkomst till vissa data.

Industrin har under de senaste veckorna publicerat flera gemensamma uttalanden som pekar på potentiellt negativa konsekvenser med datalagen, se nedan gemensamma uttalanden. Ordförande Ursula von der Leyen har nyligen fattat beslut att införa en obligatorisk ”konkurrenskraftskontroll” för bland annat all ny EU-politik och alla nya lagstiftningsinitiativ.

En sådan kontroll skulle kunna säkerställa en djupgående diskussion om hur EU:s lagstiftningsinitiativ påverkar vår förmåga att växa och skapa arbetstillfällen, utforma innovationer och konkurrera internationellt. Om en sådan konkurrenskraftskontroll redan hade varit på plats hade datalagen sannolikt fått underkänt.

Dataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist