LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 oktober 2016

E-handlare rasar mot nya EU-regler

Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.

Jörgen Bödmar.jpg

Idag kan e-handlare begränsa sin försäljningsmarknad inom EU genom en så kallad geoblockering. Den innebär att den geografiska platsen bestämmer vilken version av sajten konsumenten ser, så kallad re-routing, och därmed vilket utbud av varor som visas.

Sitter kunden exempelvis i Frankrike, så visas den franska sajten med priser, utbud samt betalnings- och leveransvillkor anpassade för Frankrike. Om företaget inte säljer till Frankrike kan företaget välja att helt blockera sajten för kunden. På så sätt kan företagen själva skapa relevanta erbjudanden för kunderna på olika marknader och anpassa sin idé för den befintliga marknaden.

Nu vill EU-kommissionen förbjuda geoblockering och re-routing, och därmed göra intrång i näringsfriheten genom att begränsa avtalsfriheten. De underliggande orsakerna till kommissionens förslag är att ingen EU- medborgare ska bli diskriminerad på basis av sin nationalitet eller geografisk placering när man handlar på nätet.

Jörgen Bödmar påpekar att sådan diskriminering inte är bra, och bör motverkas. Han förstår att det är lockande, ur konsumentens perspektiv, att kunder ska få handla varor från alla sajter inom EU. Men det är viktigt att vikta det mot att näringsfriheten inskränks och att e-handlare tvingas på en marknad, istället för att få välja själva, säger han.

– Jag förstår syftet med förbudet, men man angriper det från fel håll. Avtalsfriheten måste innebära att jag som e-handlare själv ska få bestämma var jag vill sälja mina varor. Förslaget i sin nuvarande form är så komplicerat att varken företagare eller konsument vinner på det.

När företagen inte längre får välja på vilken marknad de säljer sina produkter, så medför det stora problem för e-handlarna, säger Jörgen Bödmar, vd och grundare av e-handeln Design Online.

– En anledning till att småföretagare kanske bara har sålt till några få länder hittills är att de inte mäktar med att sätta sig in i alla länders lagstiftning och villkor och att fixa logistikkedjan i flera länder. Kraven riskerar istället hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag då det helt enkelt blir för höga inträdeskrav.

I kommissionens förslag står det att företagen måste sälja till den som vill köpa, men inte att varan måste levereras. Om inte e-handlaren erbjuder leverans till kundens land, så får kunden därför själv ordna med hämtning av varan.

– Då måste e-handlaren paketera varan så att den klarar av leveransen i en lång logistikkedja som e-handlaren inte kan kontrollera. Långa transportvägar utom handlarens kontroll riskerar skadade varor och därmed också att e-handlarens rykte sätts ur spel, för att inte tala om de ökade kostnaderna. Det är inte heller klart i förslaget vilket lands lagrum som gäller vilket leder till ännu större förvirring. Det säger sig självt att det innebär stora risker för oss e-handlare om detta blir verklighet.

Utöver problematiken med logistiken, så tillkommer mer regelkrångel gällande betalningsmetoder. I Sverige är det vanligt med direktbanköverföringar, en metod som kräver avtal med bankerna.

Jörgen Bödmars företag Design Online har avtal med Sveriges största banker, och erbjuder det som betalningsmetod till svenska kunder. Som han tolkar förslaget nu kommer Design Online att behöva teckna avtal med de stora bankerna i alla EU-länder för att få fortsätta erbjuda de svenska kunderna direktbanköverföring. Det ska vara lika förutsättningar för alla enligt förslaget.

– Att öppna konto i alla de stora bankerna inom EU kommer att innebära en oöverstiglig kostnad som inte är rimlig. Det blir absurda effekter bara för att erbjuda sina kunder samma typ av betalningssätt oavsett var kunden bor i EU.

Utöver att ha bankavtal i alla EU-länder, så måste man även ha avtal för att slänga förpacknings-material i alla medlemsländer. Det innebär att om man tolkar förslaget strikt ska alla e-handelsföretag teckna 28 avtal för respektive EU-land i förebyggande syfte om någon kanske handlar av dig från annat land.

Bördan av regelkrånglet riskerar att stoppa utvecklingen av gränsöverskridande e-handel i EU, menar Jörgen Bödmar.

– Vi har hållit på med e-handel sedan 2003 och är ganska varma i kläderna, men vi upplever det ändå som både krångligt och kostnadshöjande med alla dessa nya regelverk.

Han menar att EU-kommissionens förbud är som upplagt för att e-handlare kommer att göra fel. Inte av vilja, utan för att det är omöjligt att sätta sig in i alla lagar som gäller. Energin läggs på fel saker, menar han.

– Jag tror inte att politikerna förstår vår verklighet fullt ut. Man gör saker rätt, men man gör inte rätt saker. Det är av välvilja, men det kommer bara hålla tillbaka expansionen av e-handeln över gränserna i den inre marknaden. Sverige är ett exportberoende land, vi älskar export.

– Men detta förslag kommer att kosta mer än det smakar, så jag hoppas verkligen att man skiftar fokus och gör det enklare att gå ut i Europa istället för tvärtom, det tjänar vi alla på, säger Jörgen Bödmar.

Varför säljs inte alla varor och tjänster överallt inom EU?

Olika regelkrav

 • Konsumenträttsliga krav, till exempel språk och märkning
 • 600 momssatser
 • Återvinning och producentansvar
 • Produktsäkerhetskrav och regler för kemikalier
 • 22 beräkningssystem för privat kopieringsavgift

Olika marknadsvillkor och efterfrågan

 • Lönekostnader
 • Fraktkostnader
 • Konsumenternas köpkraft
 • Konsumenternas efterfrågan
 • Säsongsvariationer och högtider
 • Betallösningar

Tekniska krav

 • Nationella standarder för till exempel elprodukter
 • Olika underhålls- och reparationskrav
 • Olika sändningsteknologier
Arbetsmarknad EUDen inre marknadenReglering av digitala plattformarEu/Emu/Euro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist