Rapport22 januari 2021

EU:s datastrategi och datadelning

För att bidra med kunskap om vad som kan underlätta för näringslivet att bättre tillvarata data på den inre marknaden och driva på den digitala utvecklingen har Svenskt Näringsliv tagit fram rapporten EU:s datastrategi och datadelning.

Tillgången till stora mängder data har blivit en allt viktigare konkurrensfördel och en handelsvara av allt större värde. Datadelning är av stor vikt i utvecklingen av dataekonomin.

I dagsläget finns redan flertalet nya och komplexa regleringar att beakta vid delning av data, och ännu fler är på väg som det ser ut nu. Det är visserligen positivt att saker händer på området, men alltför många tunga regleringar riskerar att medföra negativa konsekvenser. Redan idag är det svårt, framförallt för mindre företag, att agera i enlighet med alla regelverk – och det ser inte ut att bli lättare i och med det som hittills aviserats. Istället bör andra mindre ingripande åtgärder övervägas, exempelvis genom att öka kunskapen om ämnet, underlätta för datadelning rent tekniskt och ge vägledning kring hur datadelningen ska genomföras på ett säkert och lagenligt sätt.

Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist