NYHET21 maj 2019

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.

Den digitala ekonomin har ofta likställts med de s.k. nätplattformarna och deras verksamheter. Under sakkunnig ledning av Jonas Andersson Schwartz från FORES/Södertörns högskola djupdöks det i plattformarnas ekosystem, och de ekonomiska och politiska utmaningar de ställer upp.

Nordic Choice Hotels berättade om den rankning som plattformar tillämpar i förhållande till sina företagskunder och de dilemman det skapar – både för företagskunden och användarna. Dagens bästa citat var nog följande: ”The best place to bury a body is on the second page of the search result”.

Svensk Handels chefsekonom Johan Davidsson redde ut hindren för e-handelsexporten. Fraktkostnader, priskonkurrens, logistik och marknadsföring toppade företagens lista av bekymmer.

Därefter invigde Electrolux åhörarna i den kommande verklighet som karaktäriseras av uppkopplade hushållsföremål, det som kallas för ”Internet of Things” – IoT. E-lux beräknar att nästa år kommer det att finnas omkring 200 miljarder uppkopplade hushållsapparater m.m. dylikt i världen = 26 stycken/person!

De regulatoriska frågorna påverkar intimt all deras verksamhet, alltifrån rörande cybersäkerhet, integritet, radioutrustning, AI och produktsäkerhet. Både EU-kommissionen och Kommerskollegium gav sina bilder av hur de tror att framtiden kan komma att gestalta sig på området. Särskilt kollegiet berörde behoven av reformbehov på områdena AI, datadelning, den s.k. delningsekonomin och handelshinder (avfallsansvar, toppdomänkrav, informations- och märkningsplikt).

Dagens avslutades med en panel från de fyra medverkande medlemsorganisationerna, som var ense om bl.a. följande.

För att dataekonomin ska fungera krävs:

  • Digital infrastruktur som motsvarar behovet av överföringskapacitet.
  • Mer kompetens.
  • Plattformarna är ofrånkomliga, men måste fungera väl för både företagskunder och konsumenter.
  • Adekvata konkurrensregler, med skäliga och transparenta avtalsvillkor.
  • Att särregleringar och överlappande regelverk undviks.
  • Att den nationella lagstiftningen inte lägger hinder i vägen för gränsöverskridande handel.
Digital infrastrukturDigitalisering
Skriven avOlof Erixon
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist