NYHET19 maj 2022

Slopa regler om tvingande datadelning

Tvingande datadelning innebär att företag i sektorer där det inte finns några problem regleras utan skälig motivering, skriver Svenskt Näringslivs experter, apropå en EU-förordning.

Carola Ekblad, Carolina Brånby och Christina Wainikka. 

Svenskt Näringsliv har besvarat EU-kommissionens konsultation om en ny förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten).

Dataakten innehåller övergripande regler som omfattar alla sektorer. Det innebär att företag i sektorer där det inte identifierats problem regleras utan skälig motivering. Problem som rör tillgång till data i enskilda sektorer bör åtgärdas med sektorslagstiftning, vilket redan håller på att utarbetas. Det finns dessutom ny sektorsövergripande lagstiftning som reglerar dataanvändning. Den borde utvärderas innan ytterligare horisontell lagstiftning övervägs.

För att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft uppmanar Svenskt Näringsliv EU-kommissionen att slopa regler om tvingande datadelning i dataakten. EU-kommissionen bör i stället föreslå åtgärder för skydd av företagshemligheter och immaterialrättigheter när data frivilligt tillgängliggörs. Den affärsrisk som delning av data medför måste företag göra. Det gäller även dataöverföringar till utomeuropeiska länder.

Svenskt Näringsliv befarar att EU-kommissionens konsekvensanalys underskattat kostnaderna och överskattat fördelarna med dataakten. Svenskt Näringsliv ifrågasätter därför om den föreslagna dataakten totalt sätt kommer medföra nytta för europeiska konsumenter och företag.

Dataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist