NYHET23 februari 2022

Stekhet teknik hjälper matproducent

Ett företag som valt att ta in blockkedjetekniken i sin verksamhet är Johannas Stadsodlingar som producerar örter, sallader och regnbågslax i Vallentuna, norr om Stockholm.

Från vänster: Gabriel von Heijne leder programvaruutvecklingen på Johannas Stadsodlingar. Han har byggt alla blockkedjeintegrationer med mera. Till höger ser vi Thomas Bjelkeman-Petterson, vd.Foto: Fredrik Andersson, Wonderwork

– Vi gör det här dels för att våra processer är mycket bättre från ett hållbarhetsperspektiv i långa loppet, dels för att slutkund ska kunna ta del av hela kedjan. I dagsläget kan du som konsument inte se bortanför en ekostämpel. Vi tror att man i framtiden kommer att begära mer transparens och en kontroll om företagen uppfyller det de faktiskt påstår att de gör, säger Thomas Bjelkeman-Petterson, vd på Johannas Stadsodlingar.

Det Johannas Stadsodlingar driver kallas för Akvaponi och är ett kretsloppsbaserat matproduktionssystem där fisk och grönsaker odlas i symbios. Växterna får näring från fiskens avfall.

Redan hösten 2018 startade ett projekt att jobba med strukturer kring data och förstå hur det sitter ihop med deras kretsloppsbaserade produktionsprocesser. Under vägen fördes konversationer med IBM Food Trust som kopplade ihop Johannas Stadsodlingar med Atea.

– Där fick vi tillgång till Ateas implantation av Food Trust och hur vi kan lära oss att skriva data till blockkedjan i våra interna spårningssystem.

Thomas Bjelkeman-Petterson vill att deras kunder ska kunna skanna en QR-kod och på så vis kunna följa den specifika produkten de håller i handen.

– Det kanske inte är något du kommer göra ofta, men vetskapen att möjligheten finns där och att vi kan göra det när som helst ökar tryggheten att producenten gör det den ska och inte bara säger att den gör.

Vansinnigt att inte dra nytta av den digitala tekniken

Tack vare en lång bakgrund i it-branschen tyckte han att det vore vansinnigt att inte dra nytta av den digitala teknik som redan finns tillgänglig. Tack vare blockkedjetekniken får företaget bättre övervakning, spårning, kontroll och framöver även maskininlärning om hur deras system fungerar.

– Ett transparent system som visar att detta är en mer miljövänlig process är naturligt för oss. Blockkedjemodellen är helt klart applicerbar för det vi håller på med. Vi är inte intresserade av att uppfinna hjulet igen, det går bra att använda det som finns. Blockkedjan är inte vår kärna, utan ett av verktygen vi tror på att använda framöver. Hittills har det gett oss möjlighet att tänka framåt. Att de som vill äta våra produkter ska ha transparensen gör att vi tänker på det i hela ledet, ända till slutkund.

Thomas Bjelkeman-Petterson berättar att när man börjar jobba med cirkulära produkter får man andra krav på sig.

– Vi vill kunna bevisa att det foder vi ger till våra insektslarver inte kommer från något som anses vara osäkert. Vi matar fiskfoder till en fisk, fiskens utandning och avföring blir sedan till näring och bakteriekultur som blir näring till en växt. Vi äter sedan plantorna. Vi vill använda blockkedjetekniken för att skriva vår data och göra det lätt för alla: konsument, grossist och myndigheter – att vi faktiskt uppfyllt kraven. En del av vår implantation är att vi ska dela med oss av data till våra kunder, det är dit vi ska, men vi är inte där än. Vi har gjort prototyper och vi ser att det fungerar, att de är komfortabla med våra system. Vårt fokus är att producera riktigt bra fisk och grönsaker i våra anläggningar baserat på kretsloppsprinciperna och blockkedjorna är ett stödjande verktyg, säger Thomas Bjelkeman-Petterson.

Maria Eremo

Läs mer

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist