NYHET12 oktober 2021

Ursprungslandsprincipen ger företagen rättssäkerhet

Svenskt Näringsliv ger sitt stöd till ursprungslandsprincipen. Oroande är att andra medlemsländer driver på för en större tillsynsroll för destinationsländerna, något som skadar den digitala inre marknaden, skriver Carola Ekblad, ansvarig för digital policy.

Det är viktigt att principen om ursprungsland inte frångås samtidigt som man möjliggör för ett effektivt gränsöverskridande samarbete om tillsyn, i synnerhet som mellanhänder ofta verkar eller strävar efter att verka över landsgränser, anser Svenskt Näringsliv. Foto: Roald, Berit

Digital Services Act, DSA, syftar till att harmonisera reglerna för att skapa en säkrare, mer förutsägbar och pålitlig miljö online. DSA fokuserar på att motverka förekomsten av olagliga varor och innehåll via digitala mellanhänder.

Svensk Näringsliv har sedan tidigare bland annat framfört att

  • Framställan av krav till mellanhänder att agera mot olagligt innehåll online måste harmonieras.
  • Rådande begränsade ansvarsregler för mellanhänder ska behållas.
  • Gällande princip om ursprungsland måste behållas samtidigt som man möjliggör för ett effektivt gränsöverskridande samarbete om tillsyn genom ”Nationella samordnare för digitala tjänster”. 
  • EU-lagstiftningen och medlemsstaternas lagstiftning ska avgöra vad som är ”olagligt” på nätet.
  • Det ska inte införas någon allmän skyldighet att övervaka olagligt innehåll.
  • Harmonierade Notice & Action och Trusted Flagger-förfaranden införs för att effektivera nedtagningar av olagligt innehåll online.
  • Nya due diligence-skyldigheter krävs, inklusive utseende av juridiskt ombud, transparensrapportering, Know Your Business Customer, farliga produkter B2C, transparens i reklam och revisioner.

DSA i parlamentet och rådet

Svenskt Näringsliv följer förhandlingarna i parlamentet och rådet där vi befinner oss i ett avgörande skede när det gäller den framtida tillämpningen av DSA, däribland principen om ursprungsland.

Parlamentsledamoten Christel Schaldemose (S&D, DI) har i sitt utkast till rapport den 21 juni 2021 lämnat ursprungslandsprincipen orörd. Andra associerade utskott har dock infört flera bestämmelser som undergräver denna princip. En omröstning är preliminärt planerad till den 8 november 2021.

Carola Ekblad, ansvarig för digital policy. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I rådet har arbetsgruppen för konkurrenskraft och tillväxt tagit fram utkast till kompromisser om DSA som ska debatteras under oktober. I kompromisstexten om kapitel IV och V som rör verkställighet och övervakning stärks befogenheterna för myndigheterna i destinationslandet, vilket riskerar att splittra den inre marknaden / späda ut principen om ursprungsland.

Det är viktigt att principen om ursprungsland inte frångås samtidigt som man möjliggör för ett effektivt gränsöverskridande samarbete om tillsyn, i synnerhet som mellanhänder ofta verkar eller strävar efter att verka över landsgränser. Svenskt Näringsliv välkomnar därför att Sverige med flera andra länder gemensamt framfört sitt stöd för ursprungslandsprincipen. Det är samtidigt oroande att vissa andra medlemsländer driver på för en större tillsynsroll för destinationsländerna, något som skulle skada den digitala inre marknaden.

Principen om ursprungsland är en central princip för den digitala inre marknaden och ger företagen den rättssäkerhet de behöver för att verka över gränserna. Tillämpningen av DSA bör inte på något sätt leda till att principen om ursprungsland urholkas eller att den fria rörligheten för tjänster av omotiverade skäl inskränks.

Skriven avCarola Ekblad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist