Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET19 januari 2018

Carola Lemne: Ett dråpslag mot välfärden

Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram ett lagförslag om vinstbegränsning i välfärden, trots en förödande kritik från ett samlat näringsliv, tunga statliga myndigheter och ekonomisk expertis. "Regeringens förslag bygger på ideologi och myter", säger vd Carola Lemne.

Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Pontus Lundahl/TT

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och vänsterledaren Jonas Sjöstedt presenterade under fredagen lagrådsremissen: ”Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet”.

– När vinstintresset kommer in blir lärarna färre och undersköterskor får springa mer, vilket i slutändan påverkar kvaliteten. Lagrådsremissens grundtanke är enkel: Pengar till välfärd ska gå till välfärd, säger Jonas Sjöstedt och fortsätter:

– Det här kommer att gynna seriösa aktörer i välfärden, säger han.

Enligt civilminister Ardalan Shekarabi innebär lagrådsremissen att företag som vill verka inom omsorg eller skola måste kvalificera sig för att kunna få skattemedel.

– För att få ta emot offentliga medel krävs tillstånd och företagen måste acceptera att det kommer att finnas ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Detta är för att kunna skydda vinstbegränsningen. Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.

Enligt lagrådsremissen tillkommer justeringar, som innebär att idéburna aktörer inte ska omfattas av samma krav.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne är starkt kritisk.

– Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger på ideologi och myter. Man har varit fullständigt tondöv för den massiva kritik som riktats mot förslaget, säger hon.

Hon menar att om förslaget genomförs hotas minst åtta av tio företag inom skolan och omsorgen av nedläggning.

– Det skulle drabba 100 000-tals elever och omsorgstagare. Förslaget innebär att Sverige tar ett jättekliv tillbaka i utvecklingen mot de gamla monopolens tid, utan valfrihet och inflytande för den enskilde. Att regeringen undantar vården och de ideella utförarna från vinstregleringen visar tydligt att regeringen är medveten om att förslaget slår hårt, säger hon och fortsätter:

– Det är djupt tragiskt att regeringen snöat in sig på vinstfrågan, när välfärden har stora utmaningar framför sig och där de privata företagens bidrag med innovationer och hög kvalitet är nödvändiga. Detta är ett dråpslag mot den svenska välfärden, säger Carola Lemne.

Efter lagrådsremissen väntar en proposition i slutet av mars. Hälso- och sjukvårdssektorn omfattas inte av lagrådsremissen eftersom en utredning ska tillsättas som har till uppgift att lämna ett förslag i sommar.

Relaterade TV-klipp

Skolföretagare kritiska mot vinstförbud

Robert förklarar: Privat välfärd är inte slöseri med skattepengar

"Pengarna går till nya äldreboenden"

Robert förklarar: Därför är Reepalus vinsttak fel

Krav för att ta emot offentliga medel för juridiska personer

  • Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till statslåneräntan med ett tillägg om 7 procentenheter.
  • Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
  • Verksamheten ska bedrivs i en separat juridisk person och en årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas.
  • Verksamhet får vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.
  • Idéburna aktörer omfattas inte.

Källa: Regeringen.se

Villkoren för privata välfärdsföretagVälfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist